skenitde

Vytlačiť

BIOMASA postavila geniálny model, ktorý funguje, či sa to politikom páči alebo nepáči

Ladislav Zidek 300 Ladislav Židek, generálny riaditeľ

 BIOMASA, združenie právnických osôb


Veľmi veľa sa v poslednom čase diskutuje o tom, ako sa dostať z krízy. Veľmi veľa sa diskutuje o tom, že hrozí nová plynová kríza. Sú aj takí, ktorí obviňujú z vysokých cien energie práve obnoviteľné zdroje energie, čo prirodzene nie je pravda.

Vytlačiť

GREEN WEEK 2014

stamp green-week-2014-satellite-event skAj v roku 2014 sa združenie BIOMASA zapojí do satelitnej akcie GREEN WEEK, ktorá sa koná pod záštitou Európskej komisie a jej cieľom je zvýšiť povedomie širokej verejnosti v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Ústrednou témou pre rok 2014 je Cirkulujúca ekonomika – šetrenie zdrojov, tvorba pracovných miest. Cirkulujúca ekonomika predstavuje logické riešenie pre svet s obmedzenými zdrojmi, jej podstatou je efektívne využívanie zdrojov, lepšie nakladanie s odpadmi a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je zabudovať udržateľnosť do štruktúry spoločnosti, posunúť sa smerom k viac udržateľnému spôsobu života.

Vytlačiť

Demonštračná prevádzka technológie IFBB prostredníctvom jednotky „Blue Conrad“

V rámci implementácie projektu DANUBENERGY Vás pozývame na Workshop: „Demonštračná prevádzka technológie IFBB prostredníctvom jednotky „Blue Conrad“, ktorý organizuje BIOMASA, združenie právnických osôb dňa 9. Mája 2014 o 10.00 hod. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Vytlačiť

Nová ekológia a energetika 3

Aj tento týždeň si môžete prečítať zaujímavý článok - pdfNová ekológia a energetika 3.
- uverejnený v NNC, ktorý sa venuje Klimatickým zmenám a Stratégii Európskej únie v tejto problematike. Pred klimatickými zmenami upozorňuje aj projekt SMAPUDE_LIFE, ktorého cieľom je informovanie a propagácia využívania domácich obnoviteľných zdrojov energie, a následne aj zníženie emisií CO2. Kompletné noviny sú k dispozícii na webstránke NNC www.novenovinycentrum.sk