skenitde

Vytlačiť

SMAPUDE_LIFE

STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE

Program: LIFE+ 2012

Rozpočet projektu: 1,293,722 €

Realizácia: 01.09.2013–31.08.2016

Smapude_life_logo

logo_LIFE


BIOMASA ako neziskové a nevládne združenie obcí, škôl a iných neziskových organizácií zameriava svoju dlhodobú činnosť na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy a solárnych zariadení v koordinácii s efektívnym nakladaním s energiou. Tieto činnosti chce ďalej rozvíjať aj prostredníctvom nového projektu SMAPUDE_LIFE, ktorý je zameraný hlavne na využívanie biomasy a solárnej energie. V tomto projekte si združenie BIOMASA stanovila ťažšiu úlohu, a to výrazne prispieť k využívaniu biomasy a slnečnej energie na celom Slovensku.

BIOMASA použije nové a tie najlepšie skúsenosti v informovanosti a komunikácii s veľkým množstvom cieľových skupín. Je jej záujmom rozšíriť tieto skúsenosti aj do okolitých regiónov a taktiež masívnym pôsobením ďalej rozvíjať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy a solárnej energie.

BIOMASA podporí vznik EKOKLASTRA a regionálne styčné body v neziskových organizáciách v záujme masívnej podpory využívania biomasy a solárnej energie na celom Slovensku a v priľahlých regiónoch ďalších krajín. Dobré skúsenosti bude BIOMASA prezentovať a rozširovať na mnohých medzinárodných akciách v záujme ich diseminácie a zabezpečenia prenosu získaných skúseností do iných regiónov a krajin EU.

V projekte bude zrealizované veľké množstvo propagačných aktivít zameraných na najrôznejšie skupiny obyvateľstva.

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia na Slovensku vo využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody.

 

 

 

Čiastkovými cieľmi projektu sú:

 

  • zvýšenie efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne využívania rôznych druhov biomasy a solárnej energie v plnom súlade s ochranou životného prostredia na Slovensku,
  • zvýšenie dôvery a povedomia obyvateľov Slovenska v oblasti využívania rôznych druhov biomasy a solárnej energie u špecifických cieľových skupín,
  • sekundárne zníženie emisií CO2,
  • 300 objektov, u ktorých dôjde k zmene palivovej základne z fosílnych palív na biomasu a/alebo solárne kolektory práve pôsobením informačných kampaní predloženého projektu,
  • nárast využitia biomasy a solárnej energie na Slovensku o 5 % ročne,
  • podpora spolupráce organizácií pôsobiacich v oblasti využívania biomasy a solárnej energie, ktorá vyústi do vzniku fungujúceho EKOKLASTRA.


TOPlist