skenitde

Vytlačiť

Cirkulujúca ekonomika a BEST

bestProjectBIOMASA, neziskové združenie právnických bolo v uplynulom týždni jediným zástupcom Slovenska na podujatí GREEN WEEK a v tomto týždni organizuje deň otvorených dverí v Kysuckom Lieskovci pre študentov stredných škôl z celého Slovenska. Jediná BIOMASA, malé združenie reprezentuje Slovensko. V rámci podujatí v Bruseli sme si prebrali aj ocenenie BEST ENVIRONMENT PROJECT. 

Vytlačiť

LIFE Info Day

V rámci zvýšenia povedomia a informovanosti o programe LIFE pre nové programové obdobie 2014 – 2020 sa v piatok 23. mája 2014 konalo informačné stretnutie LIFE Info Day. Podujatie zorganizovalo Ministerstvo ŽP SR v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Program LIFE Info Day.

Svoje skúsenosti s implementáciou projektov LIFE tu prezentovalo aj združenie BIOMASA z Kysuckého Lieskovca. Generálny riaditeľ združenia, pán RNDr. Ladislav Židek prítomným predstavil a priblížil projekty ILUBE a CHEFUB, ktoré BIOMASA realizovala a takisto aj SMAPUDE_LIFE, v súčasnosti implementujúci projekt.

Vytlačiť

BIOMASA na stretnutí s prezidentom Kiskom

15. mája 2014 sa uskutočnilo veľmi milé stretnutie s nový prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. Toto stretnutie organizovalo Združenie zahraničných obchodných a priemyselných komôr pôsobiacich na Slovensku. Mali sme tú česť sa stretnutia zúčastniť, ako jedni z mála zo Slovenska, počúvať cestu pána prezidenta k tejto zodpovednej funkcii a počúvať jeho vyznanie od mladosti až po dnešné dni.