skenitde

Vytlačiť

O projektoch BIOMASY sa píše v LIFE and Climate change mitigation

Program LIFE, do ktorého je zapojené združenie BIOMASA je jedným z hlavných zdrojov financovania demonštračných projektov, ktoré preskúmali spôsoby ako uľahčiť vykonávanie a presadzovanie politiky zmierňovania klimatických zmien.

Vytlačiť

Brigáda čistenia potokov a okolia ciest v Parku Drieňová - vzor správania sa k prírode

V sobotu 11. apríla 2015 sa konala brigáda čistenia cesty medzi Rajcom a Ďurčinou a okolia v Parku Drieňová, kde sa stretlo mnoho malých aj veľkých s dobrou vôľou a chuťou do práce. Takáto užitočná akcia je príkladom aj pre iné obce, ktorým záleží ako vyzerá ich okolie a ako sa k prírode my ľudia správame. Fotogaléria z tejto akcie TU.

Vytlačiť

Priamo v sídle BIOMASY sa konala prezentácia animovaného seriálu „Motýľ Jasoň" pre žiakov ZŠ z Kysuckého Lieskovca

Ako ďalšou školou, ktorej bola predstavená animovaná rozprávka „Motýľ Jasoň" bola ZŠ z Kysuckého Lieskovca. Žiaci 1. stupňa navštívili sídlo BIOMASY v stredu 1.4.2015, kde im bola premietnutá rozprávka, po ktorej nasledovala krátka diskusia na tému príroda a zvieratká. Žiaci sa aktívne zapájali, kde bolo vidieť snahu detí zodpovedne odpovedať na otázky zamerané na to ako by sme sa mali správať k prírode s cieľom chrániť ju. V tejto snahe treba pokračovať a preto BIOMASA pripravuje prezentáciu 2. dielu rozprávky „Motýľ Jasoň". Fotogalériu prezentácie si môžte pozrieť tu.  

Vytlačiť

Prezentácia animovaného seriálu „Motýľ Jasoň" na Katolíckej spojenej škole v Rajci

motyljason BIOMASA ako environmentálna nezisková organizácia v rámci projektu SMAPUDE_LIFE pripravuje poučný rozprávkový seriál „Motýľ Jasoň" zameraný na problematiku klimatických zmien. Zámerom rozprávkového filmu je rozšíriť povedomie ľudí a najmä detí o závažných klimatických zmenách a predstavenie snahy ľudí o ich zvládnutie zmenou správania. Veríme, že aj takýmto kreatívnym spôsobom je možné prispieť k znovu fungujúcej harmónii medzi človekom a prírodou.

BIOMASA zahájila prezentáciu tohto animovaného seriálu na základných školách pre žiakov 1. stupňa. Prvá škola, pre ktorú sa konala prezentácia 1. dielu seriálu bola Katolícka spojená škola v Rajci. Žiaci tejto školy na tému „Motýľ Jasoň" vytvorili krásne výtvarné diela a tak privítali generálneho riaditeľa združenia BIOMASY a zároveň režiséra rozprávky „Motýľ Jasoň", ktorý so žiakmi po prezentácii rozprávky viedol diskusiu o zvieratkách a prírode a najmä o tom ako dôležité je ich chrániť. Fotografie výtvarných diel a stretnutia si môžete pozrieť tu.