skenitde

Vytlačiť

Eurofondy podporia OZE v domácnostiach sumou 100 miliónov eur

Európska komisia koncom októbra schválila Slovensku zatiaľ dva operačné programy, ako uvádza portal www.energia.sk. Jedným z nich je Operačný program kvalita životného prostredia. Bolo vyčlenených takmer 940 miliónov eur na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Prvý raz sa podarilo získať súhlas Európskej komisie, aby mohli byť európske prostriedky použité aj pre cieľovú skupinu, ktorou sú domácnosti, uviedla generálna riaditeľka Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Svetlana Gavorová. Celkový príspevok na inštaláciu malých zariadení v domácnostiach pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie je schválený vo výške 115 miliónov eur. Viac informácií sa dozviete tu.

BIOMASA sa predstaví na medzinárodnej konferencii EFEF – energetická efektívnosť v Banskej Bystrici.

 

Tento rok je témou konferencie „Rozumné využívanie energie cestou progresívnych metód, technológií a úsporných opatrení“
Vytlačiť

NAPRIEK PROBLÉMOM ROZVOJ

  BIOMASA v uplynulých dňoch zrealizovala v rámci propagácie využívania biomasy odborný seminár "Možnosti spracovania biomasy - druhy palív z biomasy", ktorý bol súčasťou slávnostného položenia základného kameňa Biomasového logistického centra a predsavzalo si úlohu zvýšiť využívanie domácich surovín, zefektívňovať výrobu domácich biopalív, zamestnávať ľudí, znižovať znečistenie skleníkovými plynmi a predovšetkým pomáhať znižovať závislosť od dovozu fosílnych palív z Ruska. Slovensko svoju pozornosť zameriava na využívanie jadrovej energie, dovoze fosílnych palív najmä z Ruska. Viac sa dočítate v aktuálnom čísle Nové noviny centrum, kde generálny riaditeľ BIOMASY - Ladislav Židek zhrnul pohľad na súčasnú nelichotivú situáciu podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Článok nájdete na strane 8.

BIOMASA sa predstaví na medzinárodnej konferencii EFEF – energetická efektívnosť v Banskej Bystrici.

 

Tento rok je témou konferencie „Rozumné využívanie energie cestou progresívnych metód, technológií a úsporných opatrení“
Vytlačiť

BIOMASOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM otvára svoje brány

BIOPEL finalV dňoch 22.- 24.10.2014 BIOPEL, a. s. organizuje úvodné stretnutie Kick of meeting, v rámci ktorého so svojimi partnermi prediskutuje a schváli celý plán realizácie výstavby Biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci. Úvodné stretnutia sa 22.10.2014 konajú v Rajci v kancelárii Ekoklastra BIOMASYEkoklaster logo

V štvrtok 23.10.2014 je organizovaná v Žiline konferencia Biomasové logistické centrum za účasti cca 150 účastníkov z celého Slovenska a aj z Európy. Prednášatelia predstavujú svoje zámery. Následne sa uskutočňuje položenie základného kameňa Biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci.

b1 b4komp

svf logo od2014V piatok 24.10.2014 príjme účastníkov dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity prof. Sága a hosti si pozrú výskumné priestory univerzity. 

Vytlačiť

Podpis grantovej zmluvy pri príležitosti výstavby Biomasového logistického centra

Dňa 18. septembra 2014 sa v priestoroch združenia BIOMASA uskutočnila návšteva významných hostí pri príležitosti spustenia projektu Biomasového logistického centra akciovej spoločnosti BIOPEL, ktorá bola spojená s podpisom grantovej zmluvy.

Spomedzi významných hostí sa udalosti zúčastnili Jej Excelencia Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad, projektoví manažéri Nórskych fondov na Úrade vlady SR Michal Porubský a Beatrix Černá, riaditeľ EEA grantov z Innovation Norway z Oslo Tore Lasse By a mnohí iní vzácni hostia.