skenitde

Vytlačiť

ČIVORADO

Rieka Rajčanka, jej prítoky a brehy sú opäť po roku čisté vďaka akcii ČIVORADO - ČIsté VOdy RAjeckej DOliny. Tento ročník bol v poradí už druhý a pritiahol približne 200 dobrovoľníkov z celej Rajeckej doliny. Akcia sa konala dňa 16.4.2016 a čistila sa nielen rieka Rajčanka od obce Čičmany ale aj viaceré jej prítoky.

Vytlačiť

Školenie pre záujemcov a členov EKOKLASTRA

V dňoch 14. – 15. apríla 2016 sa realizovala exkurzia pre 27 účastníkov, medzi ktorými boli záujemcovia o členstvo v EKOKLASTRI ako aj jeho súčasní členovia. EKOKLASTER, vznikol v rámci projektu SMAPUDE_LIFE a záujemcovia, ktorí do neho vstupujú sa stávajú členmi združenia organizácií a firiem pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Vytlačiť

Uvedenie do života knihy: Pôvod remesiel v Rajci

IMG 6695 Dňa 31.3.2016 bolo v kancelárii Ekoklastra BIOMASY v Rajci milé stretnutie.

 Ladislav Židek so spolupracovníkmi predstavili hlavne ľuďom, ktorí na príprave knihy  spolupracovali, alebo majú k problematike blízko (a prijali naše pozvanie). Medzi vzácnymi  hosťami nechýbala pani Vierka Broznerová (Máhrerová) žijúca trvale v Izraeli a podnikajúca  v Prahe, ktorej rodičia sú tiež v knihe uvádzaní. Chceme sa s Vami podeliť o niekoľko fotografií zo stretnutia.

Vytlačiť

CONECO 2016

690 coneco 1V dňoch 6. - 9.4.2016 sa konal veľtrh CONECO - RACIOENERGIA - PASÍVNE DOMY - DREVODOMY - VODA 2016, ktorý patrí medzi najprestížnejšie podujatia zamerané na segment stavebníctva v stredoeurópskom regióne a jeho dôležitosť potvrdzuje aj záštita Ministerstva dopravy SR, Ministerstva životného prostredia SR a takmer troch desiatok odborových garantov a partnerov.

TOPlist