skenitde

Vytlačiť

BIOMASA na stretnutí s prezidentom Kiskom

15. mája 2014 sa uskutočnilo veľmi milé stretnutie s nový prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. Toto stretnutie organizovalo Združenie zahraničných obchodných a priemyselných komôr pôsobiacich na Slovensku. Mali sme tú česť sa stretnutia zúčastniť, ako jedni z mála zo Slovenska, počúvať cestu pána prezidenta k tejto zodpovednej funkcii a počúvať jeho vyznanie od mladosti až po dnešné dni.

Vytlačiť

ENERGIA Z BIOMASY - EFEKTÍVNE VYKUROVANIE 09.-12.06.2014

EUSEW poster a3 2014Týždeň trvalo udržateľnej energie v Európskej Únii je súčasťou kampane Trvalo udržateľná energia v Európe, ktorá ako iniciatíva Európskej komisie bola spustená v roku 2006. EUSEW sa stal dôležitým bodom pre verejné inštitúcie, energetické agentúry, súkromné spoločnosti, neziskové organizácie a priemyselné združenia, ktoré napomáhajú Európe dosiahnuť svoje ciele v oblasti energetiky a ovzdušia. EUSEW každý rok spája stovky organizácií a jednotlivcov.

 

V priebehu júna 2014 sa bude konať 9. ročník Týždňa trvalo udržateľnej energie v Bruseli a v ďalších rôznych mestách v celej Európe. Združenie BIOMASA z Kysuckého Lieskovca bude na Slovensku organizovať už 6. ročník oficiálny partner kampane. Aktivity energetického týždňa budú organizované od 09. do 12. júna 2014 v obci Kysucký Lieskovec, ktorá sa nachádza v Žilinskom kraji.

Vytlačiť

Kresťan a životné prostredie

Životné prostredie vytvára priestor a podmienky pre život každého jedného z nás. Jeho ochrana je jedným z cieľov projektu SMAPUDE_LIFE, ktorý sa okrem nej zameriava aj na racionálne využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov, najmä v regionálnom kontexte. Ako teda správne pristupovať k životnému prostrediu z pohľadu ekológie, kresťanstva, či využívania prírodných zdrojov? Odpovede na tieto otázky si môžete pozrieť v relácii Doma je doma s názvom Kresťan a životné prostredie v TV LUX, ktorá bola odvysielaná 22.05.2014 o 17.30 hod.

Záznam z relácie Kresťan a životné prostredie

Vytlačiť

Stážisti z Veľkej Británie v BIOMASE

V dňoch 06. až 19. mája 2014 zavítali do BIOMASY na stáž – Ewan, Adrian a Sam – traja študenti z Veľkej Británie v rámci Programu celoživotného vzdelávania LEONARDO DA VINCI, mobility PLM – stáže ľudí na trhu práce a projektu SMAPUDE_LIFE. Program Leonardo da Vinci vytvorila Európska komisia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Cieľom je podporiť nadnárodné mobility, projekty spolupráce na rozvoji a šírení inovácií a tvorbu tematických sietí.