skenitde

Vytlačiť

Informácia o Biomasovom logistickom centre na stránkach veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva

Prvá tajomníčka veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva Rannveig Skofteland spolu s tajomníčkou pani Soňou Sulíkovou sa zúčastnili položenia základného kameňa spoločnosti BIOPEL v rámci konania otváracej konferencie "Biomasové logistické centrum". Informácia o položení základného kameňa je uvedená priamo na stránkach veľvyslanectva. Konferencia sa konala v rámci implementácie projektu "Biomasové logistické centrum" (BLC), ktorý je podporený cez program Zelené inovácie v priemysle financovaný Nórskym finančným mechanizmom. Do projektu sa zapojili okrem dvoch slovenských partnerov Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo a Žilinská univerzita v Žiline aj dvaja partneri z Nórska - Norwegian Forestry Group a Innovation Development Norway. Práve nórski partneri významne obohatia výstavbu BLC svojimi bohatými skúsenosťami z praxe a inovačnými riešeniami. Fotodokumentáciu z konferencie si môžte pozrieť na Otváracia konferencia "Biomasové logistické centrum".

Vytlačiť

Štúdia: Investície do OZE a úspor vytvárajú krátkodobo viac pracovných miest

Podľa britskej štúdie sa investovaním do sektora obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti vytvára až 10-násobne viac pracovných miest na jednotku vyrobenej alebo ušetrenej elektriny než v prípade fosílnych palív. Z výsledkov štúdií vyplynulo, že v priemere pripadá na milión investovaných libier 7 miest pri uhlí a 5 miest pri plyne, zatiaľ čo pri opatreniach energetickej efektívnosti vzniklo za rovnakú sumu 14 pracovných miest a pri OZE to je v priemere 16 pracovných miest. Bližšie informácie nájdete tu.

Vytlačiť

Eurofondy podporia OZE v domácnostiach sumou 100 miliónov eur

Európska komisia koncom októbra schválila Slovensku zatiaľ dva operačné programy, ako uvádza portal www.energia.sk. Jedným z nich je Operačný program kvalita životného prostredia. Bolo vyčlenených takmer 940 miliónov eur na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Prvý raz sa podarilo získať súhlas Európskej komisie, aby mohli byť európske prostriedky použité aj pre cieľovú skupinu, ktorou sú domácnosti, uviedla generálna riaditeľka Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Svetlana Gavorová. Celkový príspevok na inštaláciu malých zariadení v domácnostiach pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie je schválený vo výške 115 miliónov eur. Viac informácií sa dozviete tu.

BIOMASA sa predstaví na medzinárodnej konferencii EFEF – energetická efektívnosť v Banskej Bystrici.

 

Tento rok je témou konferencie „Rozumné využívanie energie cestou progresívnych metód, technológií a úsporných opatrení“
Vytlačiť

NAPRIEK PROBLÉMOM ROZVOJ

  BIOMASA v uplynulých dňoch zrealizovala v rámci propagácie využívania biomasy odborný seminár "Možnosti spracovania biomasy - druhy palív z biomasy", ktorý bol súčasťou slávnostného položenia základného kameňa Biomasového logistického centra a predsavzalo si úlohu zvýšiť využívanie domácich surovín, zefektívňovať výrobu domácich biopalív, zamestnávať ľudí, znižovať znečistenie skleníkovými plynmi a predovšetkým pomáhať znižovať závislosť od dovozu fosílnych palív z Ruska. Slovensko svoju pozornosť zameriava na využívanie jadrovej energie, dovoze fosílnych palív najmä z Ruska. Viac sa dočítate v aktuálnom čísle Nové noviny centrum, kde generálny riaditeľ BIOMASY - Ladislav Židek zhrnul pohľad na súčasnú nelichotivú situáciu podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Článok nájdete na strane 8.

BIOMASA sa predstaví na medzinárodnej konferencii EFEF – energetická efektívnosť v Banskej Bystrici.

 

Tento rok je témou konferencie „Rozumné využívanie energie cestou progresívnych metód, technológií a úsporných opatrení“