skenitde

Vytlačiť

BIOMASA získala exkluzívny projekt

BIOMASA, združenie  právnických osôb z Kysuckého Lieskovca získala ako jediná zo Slovenska veľmi významnú podporu na propagáciu využívania biomasy z programu LIFE+ Európskej komisie – Information dissemination. Zo 158 projektov v rámci celej Európy bolo schválených len 10 projektov. Projekt BIOMASY má názov SMAPUDE – Strategické manažovanie a plánovanie využívania domácej energie a bude zameraný na podporu využívania hlavne biomasy a solárnej energie.
Vytlačiť

Aktuality v BIOMASE a uplynulá sezóna

V uplynulom roku 2012 BIOMASA prvýkrát v predaji prekročila 12 000 ton. Napriek tomu, že v oficiálnom kalendári výrobcov peliet zo Slovenska každoročne aktualizovanom v Bioenergy International The World of pellets 2013 sa za Slovensko uvádza 13 producentov peliet a všetci uvádzajú ročnú produkciu minimálne 10 000 ton nie je to pravda.