skenitde

Vytlačiť

Ochrana stvorenia a životné prostredie

sv._FrantisekRozvrat ľudskej spoločnosti sa približuje svojmu vrcholu. Neuznávajú sa základné životné princípy a dary Zeme sú tak ako všetko okolo považované výlučne za zdroj obohacovania sa a uspokojovania záľub tých, ktorí nemajú zábrany a svoje postavenie zneužívajú nielen na obohacovanie, ale doslova na boj proti všetkému normálnemu, všetkému živému, všetkému, čo bolo dané všetkým.Toto zneužívanie moci a následné plytvanie s darmi Zeme sa už neohraničuje na „pár vyvolených“, ale stáva sa životným štýlom čoraz širšieho „osadenstva“ ľudskej spoločnosti.Na Slovensku totálne chýba prejav „hlasu národa“, hlasu zodpovedných tohto sveta, ale aj hlasu múdrych, alebo aspoň tých, o ktorých si myslíme, že by mali byť múdri.

Vytlačiť

Využitie biomasy v nájomných bytových domoch v Ľubochni

Využívanie biomasy ako zdroja energie sa a stalo praktickou a spoľahlivou cestou poskytovania tepla a teplej úžitkovej vody v poslednom desaťročí v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Dánsko či Švédsko. Stupeň pokrytia lesmi predurčuje územie Slovenska k širšiemu využívaniu biomasy na energetické účely.

Vytlačiť

Svetové dni udržateľnej energie

Elektro_SmartWorld Sustainable Energy Days (WSED) je najväčšia Európska energetická výstava, ktorá sa koná každoročne v rakúskom Welse začiatkom marca (2. - 7.3.2010).Súčasťou výstavy je už niekoľko rokov konferencia European Pellet Conference, na ktorej sa zúčastňujú najväčší experti na pelety nielen z Európy, ale z celého sveta.Nebolo tomu inak ani tento rok.

Vytlačiť

BIOMASA získala exkluzívny projekt

BIOMASA, združenie  právnických osôb z Kysuckého Lieskovca získala ako jediná zo Slovenska veľmi významnú podporu na propagáciu využívania biomasy z programu LIFE+ Európskej komisie – Information dissemination. Zo 158 projektov v rámci celej Európy bolo schválených len 10 projektov. Projekt BIOMASY má názov SMAPUDE – Strategické manažovanie a plánovanie využívania domácej energie a bude zameraný na podporu využívania hlavne biomasy a solárnej energie.