skenitde

Vytlačiť

BIOMASA získala ocenenie BEST LIFE Environment Project

  Európska komisia každoročne oceňuje najlepšie projekty z celej Európy, ktoré boli ukončené predchádzajúci rok v rámci finančného nástroja LIFE Environment. Hodnotí sa prínos projektov nielen hneď po ich ukončení, ale aj z dlhodobého hľadiska v rámci environmentálneho, ekonomického a spoločenského vývoja.

Vytlačiť

Saleziáni začínajú oslavy 90. výročia príchodu na Slovensko

logo_SDB_90rokov_RGBSaleziáni don Bosca – Slovenská provincia slávia v tomto roku 2014 90. výročie začiatku svojej činnosti na Slovensku. Poslaním saleziánov je usilovať sa o spásu mládeže, ako aj o jej výchovu a sprevádzanie. Zakladateľom rehole saleziánov je svätý Ján Bosco.

Vytlačiť

BIOMASA zaujala v súťaži: Svet, ktorý mám rád

BIOMASA, združenie právnických osôb v Kysuckom Lieskovci sa síce v celoeurópskom hlasovaní nedostala do záverečného vyhodnotenia súťaže „Svet, ktorý mám rád“, ale z 269 prihlásených projektov upútala pozornosť. Projekt BIOMASY    „Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitia biomasy“ zaujal aj eurokomisárku pre klimatické zmeny Connie Hedegaard tak, že mu udelila osobitnú cenu.

Vytlačiť

Stanovisko BIOMASY k situácii na trhu s peletami na Slovensku – II/2014

Zima 2013/2014 sa do konca januára prejavuje ako veľmi teplá. Obdobnú zimu sme zažili 2007/2008 a spôsobila BIOMASE enormné straty. Myslím, že teraz to zvládneme lepšie. Prejavuje sa to aj v nižšej spotrebe peliet oproti predpokladom a to umožnilo BIOMASE bezproblémovo zásobovať všetkých svojich domácich odberateľov.

Vytlačiť

Energy Globe Award Slovakia 2013 získala obec Snežnica

Dňa 22.5.2013 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien ENERGY GLOBE AWARD SLOVAKIA 2013. Laureátmi sa v tomto roku stali Ján Pokrivka a Michal Gažovič, ktorí svojim programom ochrany krajiny pred povodňami prostredníctvom manažmentu riečnych korýt významne prispeli k revitalizácii a stabilizácii prostredia v okolí obce Snežnica. Celý článok o udeľovaní cien si môžete prečítať tu.

TOPlist