skenitde

Vytlačiť

Vzácny človek a ešte vzácnejšia jeho duša

anton_srholec

Málokedy máme možnosť, len tak priamo, naživo vidieť vzácneho človeka so vzácnou dušou. Práve v deň nahrávania tohto rozhovoru sme sa s Tónkom Srholcom a jeho bratom Michalom stretli u nich doma v Skalici. Už mali po nahrávaní a tak boli uvoľnenejší a tak sme ochutnali trošku dobrého vínka.

Vytlačiť

Európa vpred, Slovensko vzad!

Trinásť krajín Európskej únie vyzvalo na ZELENÝ RAST!  Teda rast v záujme rozvoja, prosperity, ochrany životného prostredia.   V Skupine pre zelený rast sú ministri z Belgicka, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Portugalska, Španielska, Švédska, Talianska, Veľkej Británie, ale tiež dvoch novších členských krajín – Estónska a Slovinska.

Vytlačiť

Kotlíkové dotácie

Dve malé krajiny Česko a Slovensko, rozumieme si a predsa každá beží iným smerom. TZB-info portál Českej republiky zverejnil masívnu obnovu tzv. kotlíkovej dotácie. Zábery v televízii ukázali ako hodiny ľudia čakajú už prvý deň v radoch na možnosť dotácie.