skenitde

Vytlačiť

Ak ide o klímu, ide o život!

Zmraka saVýsledkom Klimatickej konferencie OSN v Katowiciach nakoniec je, že takmer 200 krajín z celého sveta sa dokázalo dohodnúť! Dohoda znamená, že všetky tieto krajiny si hádam uvedomujú dôležitosť našej planéty ZEM a dôležitosť jej ochrany pre život ďalších generácií. Takto by som ja nazval hlavné poslanie Svetovej konferencie o klíme COP24, ktorá sa konala začiatkom decembra v Poľských Katowiciach.

Táto konferencia nadviazala na výstupy Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015 a práve táto konferencia ukázala, že veľké množstvo ľudí z celého sveta sa dokázalo dohodnúť na politickom konsenze. Dohoda predstavuje akčný plán zameraný na obmedzenie globálneho otepľovania výrazne pod 1,5°C voči obdobiu pred priemyselnou revolúciou.

Ak chce svet túto hodnotu dosiahnuť, musíme všetci vykonať veľké množstvo opatrení. Som hrdý na to, že mám tú česť už takmer 20 rokov viesť BIOMASU, združenie právnických osôb, ktorá priamo prispieva k agende cieľov pre znižovanie emisií skleníkových plynov na Slovensku. Ideu vzniku tejto organizácie som zrealizoval v roku 1999 a podarilo sa mi pre jej ciele získať veľké množstvo ľudí, ba dokonca celých obcí a miest v rámci Slovenska.

Vytlačiť

Klaster Česká peleta a Humpolec

Vecerny Humpolec8. novembra 2018 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Klastra Česká peleta, ktorého je BIOMASA dlhoročným členom a zúčastnili sme sa ho ako jediná slovenská organizácia. Zasa. Klaster inicioval a vedie excelentný človek Vladimír Stupavský. Program bol v štvrtok od skorého dopoludnia až do noci a okrem bežných rokovaní to boli hlavne excelentné prednášky. www.ceska-peleta.cz

Predseda Stupavský s kolektívom spracúva úžasné prehľady pre členov klastra a vždy je vášnivá diskusia o rozvoji, stratégii, cieľoch. Program bol obohatený zástupcom vlády, ktorý detailne vysvetľoval stratégiu Kotlíkových dotácií. Tie viedli neporovnateľne vyššej podpore a taktiež implementácii oveľa väčšieho množstva peletových zariadení na vykurovanie ako tomu je na Slovensku.

Vytlačiť

Správa o stave planéty - Living Planet Report 2018

LPR2018 Full_Report_Spreads-001Svetová organizácia WWF - World Wildlife Fund zverejňuje každé dva roky správu o stave našej planéty. Správy o katastrofickom stave našej planéty sa na nás valia z každej strany. Riešenia zatiaľ stále hľadáme alebo dávame na papier.   

Autori správy varujú, že ľudia svojou činnosťou ohrozujú už i vlastnú existenciu. "Náš každodenný život závisí od zdravia planéty. Na planéte s narušenou klímou, zničenou krajinou, prázdnymi oceánmi, riekami a lesmi ľudí nečaká budúcnosť naplnená šťastím, zdravím a prosperitou," uviedol generálny riaditeľ WWF International Marco Lambertini.

Vytlačiť

Slovenské Ministerstvo životného prostredia zaradilo spiatočku – cestu pre OZE nám ukazujú Česi

Je zaujímavé sledovať rozhodnutie slovenského Ministerstva životného prostredia. Napriek tomu, že hlavne pán expremiér Fico ustavične tvrdil, že chceme byť v jadre EU a že kráčame v jednom šíku s Nemeckom a ďalšími rozvinutými krajinami, denno denne sa presviedčame o opaku.

Slovensko prostredníctvom Ministerstva životného prostredia zatiahlo nielen ručnú brzdu, ale dokonca už zaradilo aj spiatočku v napĺňaní cieľov EU 20/20/20 a už nehovoríme vôbec o napĺňaní cieľov 30/30/30. Inak sa nedá vysvetliť, prečo chce aj finančne podporovať využívanie fosílneho zemného plynu. Sú to ďalšie kroky späť a naše deti to tvrdo zaplatia.

Vytlačiť

Ako sme inaugurovali nového rektora Žilinskej univerzity

jandackaAko predstavitelia BIOMASY sme ešte pred vznikom BIOMASY spolupracovali s predstaviteľmi Žilinskej univerzity. Teda s pánom rektorom Dadom, Bujňákom i rektorkou Čorejovou. Na mnohých aktivitách sme spolupracovali aj s terajším novozvoleným rektorom Prof. Ing. Jozefom Jandačkom, PhD.

Osobne som sa s ním spoznal niekedy v roku 1990 krátko po revolúcii a spolu sme tvorili žilinské KDH. Potom sme spolupracovali na mnohých environmentálno – energetických projektoch a taktiež s Prof. Milanom Malchom. Krátko pred jeho kandidatúrou sme sa stretli s ním aj s Jankou Kavcovou a podporili sme ho.

TOPlist