skenitde

Print

World Sustainable Energy Days 2006

World Sustainable Energy Days, najväčšia konferencia v Európe, zameraná na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti, sa konala 1. – 3. marca 2006 v rakúskom meste Wels. Toto podujatie ponúka jedinečné spojenie piatich konferencií a výstavy Energiesparmesse.

Všetky podujatia prezentujú posledné technologické trendy a zároveň upozorňujú na zvyšovanie energií a potrebu trvalej udržateľnosti. Poskytujú aj výbornú príležitosť na vytváranie nových partnerstiev. Na konferencii Renewable Heating&Cooling sa zúčastnili i zástupcovia BIOMASA. RNDr. Ladislav Židek prezentoval aktivity BIOMASA príspevkom Communication of renewables to different target groups - Development of the new pellet market in Slovakia, v ktorom predstavil inovatívne riešenia využívania drevnej biomasy na Slovensku.

 

Prezentácia ( pdf 3 MB )

Abstrakt (eng.)