skenitde

Print

Výzva na organizáciu výročnej konferencie BIOMASA 2011

BIOMASA, združenie právnických osôb, v rámci projektu LIFE+ „Kreatívne vysokoúčinné a efektívne využitie biomasy (CHEFUB)“ č. LIFE08 ENV/SK/000240; 01 FM 2010/MŽP SR pozýva uchádzačov na účasť v tendri: "Organizácia výročnej konferencie BIOMASA 2011".

Hlavným cieľom projektu je prispieť k redukcii emisií skleníkových plynov na Slovensku využívaním biomasy – drevných peliet.

 

Predmetom obstarávania je kompletné zabezpečenie organizácie výročnej konferencie vrátane dodania všetkých služieb bližšie špecifikovaných v prílohe I k výzve. Cenové ponuky je potrebné predložiť v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky a prílohy I .

Vzory čestných vyhlásení si môžete stiahnuť tu :

Čestné vyhlásenie daňové nedoplatky

Čestné vyhlásenie poistné

Na požiadanie ich zašleme mailom vo formáte doc.