skenitde

Print

Výzva na dodávku drevných pilín

NOVÉ!

BIOMASA, združenie právnických osôb, v rámci projektu LIFE+ „Kreatívne vysokoúčinné a efektívne využitie biomasy (CHEFUB)“ č. LIFE08 ENV/SK/000240; 01 FM 2010/MŽP SR pozýva uchádzačov na účasť vo verejnej súťaži: "Dodávka drevných pilín z mäkkých ihličnatých drevín - smreku, max. 5% jedľa ".

Hlavným cieľom projektu je prispieť k redukcii emisií skleníkových plynov na Slovensku využívaním biomasy – drevných peliet.

 

Predmetom verejného obstarávania je dodávka drevných pilín z mäkkých ihličnatých drevín - smreku, max 5% jedľa. Požadované kvalitatívne vlastnosti pilín budú spĺňať nasledovné parametre:

- priemerná vlhkosť: 40% (+/- 5%)

- obsah kôry: max 0,5% obsahu

- čerstvosť pilín: max 1 týždeň od porezu dreva

- frakcia materiálu: piliny s frakciou 0 - 5 mm (do 1 mm max 5%)

- podiel väčších častí dreva do 5%

- piliny musia byť biele a nemôžu obsahovať koru (max. 0,5% obsahu)

 

Bližšie informácie získate v priloženom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.