skenitde

Print

Výzva na dodávku a montáž kotolní na spaľovanie peliet

BIOMASA, združenie právnických osôb, v rámci projektu LIFE+ „Kreatívne vysokoúčinné a efektívne využitie biomasy (CHEFUB)“ č. LIFE08 ENV/SK/000240;  01/FM 2010/MŽP SR pozýva uchádzačov na predkladanie cenových ponúk: "Dodávka a montáž kotolní na spaľovanie peliet".

Hlavným cieľom projektu je prispieť k redukcii emisií skleníkových plynov na Slovensku využívaním biomasy – drevných peliet.

Predmetom obstarávania je dodávka a montáž 3 kotolní na spaľovanie peliet.

Cenové ponuky je potrebné predložiť v zmysle výzvy na predkladanie ponúk.