skenitde

Print

Výzva na vykurovaciu techniku

BIOMASA, združenie právnických osôb, v rámci projektu LIFE+ „Kreatívne vysokoúčinné a efektívne využitie biomasy (CHEFUB)“ č. LIFE08 ENV/SK/000240“pozýva uchádzačov na účasť v tendri: “Vybavenie prezentačného vozidla a prezentačných priestorov vykurovacou technikou”.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k redukcii emisií skleníkových plynov na Slovensku využívaním biomasy – drevných peliet.

Predmetom obstarávania je dodávka vykurovacieho vybavenia prezentačného vozidla a prezentačných priestorov. Cenové ponuky je potrebné predložiť v zmysle výzvy na cenovú ponuku.