skenitde

Print

ENEF 2010

Združenie BIOMASA sa v rámci propagácie projektových aktivít projektu CHEFUB a propagácie efektívneho obnoviteľného paliva vo forme drevných peliet a vykurovania takýmto palivom zúčastnilo na 9. ročníku medzinárodnej konferencie "enef 2010", ktorá sa konala 12. - 14. októbra 2010 v Hoteli Lux v Banskej Bystrici.
.
Kľúčovým problémom najbližších rokov v energetike bude predovšetkým riešenie energetickej bezpečnosti, diverzifikácia energetických zdrojov, využitie obnoviteľných zdrojov energie a dosahovanie energetických úspor. Dôraz sa kladie na ekonomickú a environmentálne šetrnú prevádzku energetických zariadení a zdrojov spolu s rozvojom regionálnej a municipálnej energetiky.

Ekonomický rast rozvoj Slovenska závisí najme od rozvoja regiónov vo väzbe na optimálne distribuovanú dislokáciu energetických zdrojov, dostupnosť surovín, vody, potravín a procesov zlepšujúcich životné prostredie v súčinnosti s rozvojom služieb poskytovaných dodávateľmi energie a špecializovanými odbornými kapacitami. Preto sa medzinárodná konferencia „enef ‘10“ tematicky zamerala na rozvoj energetických služieb a efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie. Táto problémová oblasť, popri liberalizovanej ponuke energetických tovarov, vytvára prostredie pre zefektívňovanie využitia vlastných a miestne dostupných energetických zdrojov, motivuje na dosahovaní energetických úspor a podporuje zvyšovanie potenciálu zamestnanosti.

 

Združenie BIOMASA predstavilo na konferencii informačný stánok o drevných peletách a zároveň propagovalo vykurovanie biomasou priamo v krbe na pelety inštalovanom v prezentačnom vozidle.

Fotogaléria