skenitde

Print

Extension of communications and raids on bridges weight

BIOMASA, združenie právnických osôb, v rámci projektu LIFE+ „Kreatívne vysokoúčinné a efektívne využitie biomasy (CHEFUB)“ č. LIFE08 ENV/SK/000240; 01 FM 2010/MŽP SR pozýva uchádzačov na účasť vo verejnej súťaži: "Rozšírenie komunikácií a nájazdov na mostovú váhu"