skenitde

Vytlačiť

Jozef Jandačka je novým rektorom Žilinskej univerzity

konferencia2011 biomasa_03Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. sa stal v poradí 11. rektorom Žilinskej Univerzity. Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline dňa 9.apríla 2018 zvolil kandidáta na rektora, ktorý sa po vymenovaní prezidentom stane novým rektorom. Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., súčasný prorektor pre rozvoj, vystrieda Dr. h. c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD., ktorá úspešne viedla univerzitu osem rokov.

Dlhoročnú spoluprácu s praxou dokazujú aj úspešné projekty, ktoré  združenie BIOMASA implementovalo aj v spolupráci s tímom profesora Jandačku. Srdečne gratulujeme!

Účasť na viac ako 30-tich projektoch a dlhoročná spolupráca s praxou

Je tiež členom niekoľkých profesionálnych organizácií: poradný výbor EkoFond, n.p., komisia pre akreditáciu laboratórií a skúšobní pre SNAS, Spoločnosť pre techniku prostredia, technická komisia pre normalizáciu TK 59 – Klimatizácia a vzduchotechnické zariadenia, technická komisia pre normalizáciu TK 92 – Vykurovacie systémy v budovách.

Jozef Jandačka autorizovaný inžinier SKSI v kategórii inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenia stavieb, odborne spôsobilá osoba pre certifikáciu bu­dov pre profesiu vykurovanie a príprava teplej vody a odborne spôsobilá osoba pre vypracovanie energetických auditov.

Podieľal sa na viac ako 30 projektoch (VEGA, KEGA, APVV, EkoFOND na operačnom programe Výskum a Vývoj, Vzdelávanie, operačnom programe cezhranič­nej spolupráce SR-ČR 2007-2013), vďaka ktorým sa mu podarilo zveľadiť univerzitný campus.

Má dlhoročné skúsenosti s vývojom, mera­ním a posudzovaním zdrojov tepla a termodynamických systémov. Má dlhoročnú spoluprácu s praxou. Získal niekoľko ocenení a čestných uznaní. Je autorom niekoľkých vedených monografií, domácich a zahraničných zborníkov a článkov.

Vo voľbách zvíťazil profesor Jandačka nad prof. Ing. Jánom Čelkom, CSc., ktorý je prorektorom univerzity pre vedu a výskum.

Zdroj: www.zilinak.sk

TOPlist