skenitde

Vytlačiť

Ecoclub z Ukrajiny na exkurzii v BIOMASE

Ecoclub ukrajina23. septembra 2018 sme v BIOMASE privítali Ecoclub Rivne z Ukrajiny. Spolu s nadáciou Heinricha Bolla v Kyjeve organizoval Ecoclub informačnú návštevu v Česku a na Slovensku. Zúčastnených bolo aj niekoľko predstaviteľov miestnych komunít na Ukrajine, ktoré v bližšej dobe chcú vytvoriť energetické družstvá založené na biomase. Touto návštevou chcel Ecoclub Rivne ukázať úspešné príklady projektov s použitím obnoviteľných zdrojov energie. Chceli sa dozvedieť o štruktúre, mechanizmoch našej činnosti, organizácii a tiež o našich úspešných projektoch. V rámci stretnutia sme prezentovali aj projekt SMAPUDE_LIFE, ktorý bol zameraný na zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojoch energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody. Mohli si tak osvojiť naše skúsenosti so spoluprácou na úrovni miestnych samospráv, ale aj so študentmi či širokou verejnosťou.

Na záver stretnutia si mohli prejsť výrobnú linku drevných peliet, presvedčiť sa o komplexnom prístupe k ich výrobe pre zachovanie všetkých kvalitatívnych parametrov. 

Ukrajina má zo všetkých európskych krajín najväčší potenciál bioenergetických zdrojov. Jej energetická infraštruktúra je však založená predovšetkým na sovietskom energetickom modeli s výraznou závislosťou od zemného plynu a uhlia. Analýza zdrojov biomasy v EÚ zdôrazňuje, že tieto zdroje sú ľahko dostupné, ale chýbajú poznatky o efektívnom využívaní tohto zdroja. Aj preto je pre Ukrajinu veľmi dôležité získavanie skúsensotí z iných krajín a model na ktorom funguje združenie BIOMASA je pre nich veľmi zaujímavý.

TOPlist