Vytlačiť

Slovenské Ministerstvo životného prostredia zaradilo spiatočku – cestu pre OZE nám ukazujú Česi

Je zaujímavé sledovať rozhodnutie slovenského Ministerstva životného prostredia. Napriek tomu, že hlavne pán expremiér Fico ustavične tvrdil, že chceme byť v jadre EU a že kráčame v jednom šíku s Nemeckom a ďalšími rozvinutými krajinami, denno denne sa presviedčame o opaku.

Slovensko prostredníctvom Ministerstva životného prostredia zatiahlo nielen ručnú brzdu, ale dokonca už zaradilo aj spiatočku v napĺňaní cieľov EU 20/20/20 a už nehovoríme vôbec o napĺňaní cieľov 30/30/30. Inak sa nedá vysvetliť, prečo chce aj finančne podporovať využívanie fosílneho zemného plynu. Sú to ďalšie kroky späť a naše deti to tvrdo zaplatia.

Pred dvoma rokmi sme počuli, že ideme likvidovať staré environmentálne záťaže a dnes počúvame, že namiesto ich čistenia sa tajne vozili pod diaľnice. MŽP zlyháva na celej čiare a len dokazuje, že nemá ani potuchy, čo je to starostlivosť o životné prostredie. Preč sú tie časy, keď pán minister László Miklós z SMK bol pevnou súčasťou pokroku Slovenska.

Cestu nám ukazujú Česi

Česi dávno pochopili kadiaľ vedie cesta k trvale udržateľnému rozvoju a čo je to boj proti klimatickým zmenám. Na Slovensku žiaľ súčasná garnitúra nemá o tom ani potuchy.

Česi masívne podporujú využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov energie Kotlíkovými dotáciami, Slováci podporujú ruský plyn. Pred pár rokmi mi na MŽP tvrdili, že stratégiu rozvoja obnoviteľných zdrojov budú oni robiť lepšie, ako ju robí BIOMASA.

BIOMASA na plné obrátky vyrába pelety, lebo správne rozvinula celý trh. Väčšina peliet zo Slovenska ide na export a jedine BIOMASA ustavične drží líniu a uspokojuje všetkých slovenských odberateľov.

Pozrite si video o klastre Česká peleta, ktorého je BIOMASA pevným členom a pozrite si články, ako idú na to v Čechách.

Ladislav Židek

pdfČeská peleta - špeciál pelety 2018

pdfKotel na pelety - komfort na nezaplacení