Vytlačiť

Správa o stave planéty - Living Planet Report 2018

LPR2018 Full_Report_Spreads-001Svetová organizácia WWF - World Wildlife Fund zverejňuje každé dva roky správu o stave našej planéty. Správy o katastrofickom stave našej planéty sa na nás valia z každej strany. Riešenia zatiaľ stále hľadáme alebo dávame na papier.   

Autori správy varujú, že ľudia svojou činnosťou ohrozujú už i vlastnú existenciu. "Náš každodenný život závisí od zdravia planéty. Na planéte s narušenou klímou, zničenou krajinou, prázdnymi oceánmi, riekami a lesmi ľudí nečaká budúcnosť naplnená šťastím, zdravím a prosperitou," uviedol generálny riaditeľ WWF International Marco Lambertini.

Z pohľadu straty biodiverzity najväčší pokles zaznamenali experti za posledných 50 rokov pri sladkovodných živočíchoch (83 percent) a živočíchoch z tropických pralesov (89 percent). Dôvodom ohrozenia biodiverzity je najmä poľnohospodárstvo, ubúdanie a degradácia prirodzeného prostredia živočíchov, najmä lesov, pralesov či mokradí a nadmerné využívanie prírodných zdrojov.

Marco Lambertini vidí dva najväčšie problémy. Prvým  a azda najväčším je kultúra správania sa. Príliš dlho berieme prírodné zdroje ako samozrejmosť a to sa musí zmeniť. Druhý je ekonomický. Nemôžeme už dlhšie ignorovať vplyvy súčasnej neudržateľnej výrobnej činnosti a konzumný životný štýl. Je za to potrebné vyvodzovať zodpovednosť.

Celú správu v angličtine si môžete prečítať tu pdfLiving Planet Report