Vytlačiť

Ak ide o klímu, ide o život!

Zmraka saVýsledkom Klimatickej konferencie OSN v Katowiciach nakoniec je, že takmer 200 krajín z celého sveta sa dokázalo dohodnúť! Dohoda znamená, že všetky tieto krajiny si hádam uvedomujú dôležitosť našej planéty ZEM a dôležitosť jej ochrany pre život ďalších generácií. Takto by som ja nazval hlavné poslanie Svetovej konferencie o klíme COP24, ktorá sa konala začiatkom decembra v Poľských Katowiciach.

Táto konferencia nadviazala na výstupy Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015 a práve táto konferencia ukázala, že veľké množstvo ľudí z celého sveta sa dokázalo dohodnúť na politickom konsenze. Dohoda predstavuje akčný plán zameraný na obmedzenie globálneho otepľovania výrazne pod 1,5°C voči obdobiu pred priemyselnou revolúciou.

Ak chce svet túto hodnotu dosiahnuť, musíme všetci vykonať veľké množstvo opatrení. Som hrdý na to, že mám tú česť už takmer 20 rokov viesť BIOMASU, združenie právnických osôb, ktorá priamo prispieva k agende cieľov pre znižovanie emisií skleníkových plynov na Slovensku. Ideu vzniku tejto organizácie som zrealizoval v roku 1999 a podarilo sa mi pre jej ciele získať veľké množstvo ľudí, ba dokonca celých obcí a miest v rámci Slovenska.

Čo teda treba robiť?

V prvom rade treba vnímať svet okolo seba, ako niečo, čo nie je večné a automatické. Pokiaľ sa budeme k našej matičke Zemi chovať tak ako doteraz jednoducho skolabuje. Čerpanie fosílnych palív, ktoré sa tu akumulovali milióny rokov je také enormné, že sa klíma doslova musela zrútiť. Pretože pri spaľovaní fosílnych palív sa uvoľňuje milióny rokov rastlinami kumulovaný uhlík vo forme CO2

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku je stále využívaný na minimum. A pritom je schopný vytvárať rovnako pracovné príležitosti i ekonomické prínosy ako potenciál fosílnych palív - to však vedia zmeniť iba politici. BIOMASA bola už v roku 1999 priekopníkom v energetike využívania biomasy a slnečnej energie, teda obnoviteľných zdrojov energie. Na samom začiatku sme prijali hlavnú zásadu, že produkcia biopalív - drevných peliet bude založená výlučne na spracovaní odpadovej drevnej biomasy. Nikdy sme nepodľahli pokušeniu ťažiť zdravé stromy a premieňať ich na pelety. Som veľmi rád, že naši starostovia ustáli toto obdobie, pretože niekedy sa zjavilo výhodnejšie ťažiť zdravé stromy ako spracovávať odpady.

Dnes sme hrdí na to, že sme celému Slovensku ukázali, že slušný biznis môže byť založený na "odpade" a po takmer 20-tich rokoch máme dobrý pocit, že sme to dokázali. Pozývame do tejto „hry“ mnohých ďalších, hlavne mladých ľudí, práve o ktorých je pasovanie sa s tým, aby sme boj o klímu, boj o život vyhrali! Nedovoľme zatieniť svoju myseľ honbou len za peniazmi, pretože tie sú skutočne menej dôležité ako zdravé životné prostredie.

Chceme byť aj v nasledujúcich rokoch v prvej línii boja o klímu. Nie je to ľahké poslanie, ale skutočne sa s tým chceme na všetkých úrovniach popasovať.

 

Ladislav Židek