Vytlačiť

Plán na rok 2018 splnený – čo bude ďalej?

biomasa tatryJe utorok 18.12.2018, 14:11:58 a BIOMASA splnila tohtoročný plán výroby peliet.

Dnes sme do tohto času vyrobili 21,7 ton. Za hodinu vyrábame 1,52 ton a v decembri sme už vyrobili 656 ton. Plán na tento rok sme mali prvýkrát 14.000 ton a už sme ich vyrobili.

Tento rok bol pre BIOMASU, združenie právnických osôb veľmi ťažkým obdobím. Keď som tvoril BIOMASU pred takmer 20 rokmi, tak som si predsavzal, že to bude veľmi moderná a environmentálna spoločnosť a to do dôsledku. Spoločnosť, v ktorej je všetko riadne a profesionálne evidované, riadené a vyhodnocované a bol som presvedčený o tom, že práve to je základ úspechu. Som veľmi rád, že sa to nielen mne ale aj mojim kolegom podarilo, a že v praxi to skutočne funguje: Boh požehnáva čestných.

Veľa ľudí sa nám na začiatku smialo, čo je to za výmysel vyrábať palivo z drevného odpadu. Vyrábať nejaké pelety. My sme však už na začiatku veľmi dobre  pochopili, že moderné, pokrokové a environmentálne veci musia prinášať úžitok, musia podporovať všeobecne prospešné veci. Za tých dlhých takmer 20 rokov sme sa ustavične učili a ustavične sme vymýšľali ako čo najlepšie riadiť výrobný proces, ako ustavične presviedčať producentov drevného odpadu, že vtedy budú mať ich piliny cenu, keď ich neznehodnotia pohadzovaním po dvore, čo najlepšie riadiť zvoz suroviny, aby sa do výroby dostali čím skôr, pretože časom starnú a degradujú. Dnes fungujeme veľmi rýchlo, lebo vieme, že piliny musíme veľmi rýchlo a efektívne vysušiť a spracovať a hotové pelety uložiť na bezpečné miesto. Aby nezamokli. Veľmi rýchlo ich vychladíme a balíme a veľmi rýchlo odchádzajú ku zákazníkom. Celý tento proces sa ustavične inovuje = inovácie. Presne takto som to videl na filme, ako funguje celosvetový obchod s lososmi z Nórska. Dnes sa ulovia, do rána sa spracujú a už aj letia po celom svete ku zákazníkom.

A musia spĺňať predpísané normy, aby klientom nerobili problémy. A celý systém excelentne funguje. Pri lososoch, mlieku ale i pri peletách. Takto by mohli fungovať mnohé sektory na Slovensku, keby sa na jednej strane vytvorili podmienky, a za to je zodpovedná vláda. Len ak sa toto splní môžu nastúpiť podnikatelia a títo dokážu zázraky, ak sa im nehádžu polená pod nohy, ak ustavične nenastupujú výpalníci, a ak sú chránení slušní ľudia a nie gauneri.

Všetko toto prežívame aj my, ale môžem s otvoreným srdcom povedať, že tých slušných ľudí je väčšina. Teda keby nás štát ozaj chránil slušných ľudí a nie gaunerov, nemusel by celý úspech Slovenská stáť na montážnych halách, ale na kreativite ľudí. Človek je v prvom rade ten komu bol daný rozum a slobodná vôľa. A tie je človek schopný využívať pre prospech seba, svojich zamestnancov ale aj pre spoločnosť ako celok. Nastupuje však diabol so svojimi zlými úmyslami a ten rozvracia Boží systém. Len málo ľudí sa dokáže ubrániť, veľa ľudí podľahne a myslí si, že úspech možno dosiahnuť aj podvodom. Ja po celoživotnom pôsobení jednoznačne prehlasujem, že cesta k úspechu – k úspechu v Božích očiach, nie našich, môže viesť len a jedine v čestnej a spravodlivej práci. Žiadna zlovôľa na tomto mojom presvedčení nič nezmení.

Prajem všetkým svojim kolegom, dodávateľom i odberateľom, najrôznejším partnerom, známym i neznámym, utrápeným i úspešným aby sme čím skôr pochopili tieto základné pravdy života. Keď nás bude veľa čo to pochopíme a budeme uplatňovať vo svojom živote i biznise, skutočne začneme meniť toto naše zúbožené Slovensko k lepšiemu. Na pomoc nám prichádza maličké dieťa ako dar Boží a je len na nás, aby sme ho presne takto prijali, ako nám je dávané.

Ladislav Židek