skenitde

Vytlačiť

Správa z peletárskej konferencie a Stretnutia Európskej rady pre pelety vo Welse


česká peleta správa

V uplynulých dňoch sa Klaster Česká peleta, ktorého členom je aj BIOMASA, zúčastnil na dvoch významných podujatiach, a to na konferencii o peletách a stretnutí Európskej rady pre pelety vo Welse. O ich priebehu nás informoval predseda klastra Ing. Vladimír Stupavský. Prinášame najnovšie správy z európskeho trhu peliet za rok 2018.

Nemecko

Produkcia peliet: 2 415 000 ton

- z toho ENplus A1: 98,2 %

- z toho certifikované priemyselné pelety: 1,8 %

Predaj voľne uložených peliet: 77,6 %

Predaj peliet vo vreckách: 22,4 %

Pelety z mäkkého dreva: 96,6 %

Pelety z tvrdého dreva: 3,1 %

Pelety z drevných zvyškov a pilín: 94,2 %

Pelety z guľatiny: 5,8 %

-  vysoko rozvinutý trh, európsky líder,

-  najväčší problém majú s nedostatkom kvalitných kuričov, ktorí by presvedčili ľudí k výmene starých kotolní, na kuričov nie je vyvíjaný žiadny tlak, aby sa snažili, pritom sú pre rozvoj vykurovania peletami najdôležitejší

- nainštalovných 16 000 peletových kotlov do 50kW a 900 kotlov nad 50kW

- nainštalovných 17 000 peletových piecok

 Veľká Británia

- produkcia peliet: 300 000 ton

- dlhodobý dotačný program RHI doznieva a v roku 2020 končí, RHI 2.0 od roku 2021 nebude

- doposiaľ bolo v rámci programu nainštalovaných 12 645 kotlov na biomasu a 36 000 kusov tepelných čerpadiel

Španielsko

- produkcia peliet v roku 2018 bola 684 000 ton v 83 peletárňach, pričom inštalovaná kapacita peletáreň je na 1,8 mil. ton

- ročne sa predáva cca 2 200 peletových kotlov do 50 kW a približne 1 200 kotlov s výkonom nad 50 kW

- predaj peletových piecok je 40 až 50 tisíc kusov ročne

- trh je ovplyvnený importom z Portugalska a exportom do Francúzska, Anglicka a Talianska

- v roku 2019 sa otvoria 4 nové peletárne (kapacita okolo 80 tis. ton ročne), v 2020 sa plánujú 4 ďalšie

- padlo veľmi razantné prehlásenie: peletárne s výrobou pod 15 000 ton ročne majú z dlhodobého hľadiska na španielskom trhu šancu buď výrobu navýšiť, alebo výrobu zatvoriť

Rakúsko

Produkcia peliet: 1,345 mil. Ton za rok 2018 (+10% oproti 2017)

z toho 1,170 mil. tvorili pelety ENplus (+11% oproti 2017)

Spotreba peliet: 960 000 ton v roku 2018 ( totožná s rokom 2017)

V roku 2018 sa predalo 5 200 peletových kotlov (rekord bol v roku 2012 – 12 000 kotlov)

Snaha o zavedenie povinnosti držať skladové vnútroštátne zásoby (návrh):

- počas decembra musí obchodník držať min. 10 % svojich ročných dodávok na sklade

- počas januára by to malo byť 5 %, až potom môžu vyvážať na export

Taliansko

- predaj peliet sa riadi podľa kvality zdrojov stupňom znečistenia ovzdušia

- majú zavedené bodovacie kritéria pro rôzne spaľovacie zdroje, kontroluje sa 5 parametrov - prach, OGC, NOx-y, CO, účinnosť), bola zavedená bodovacia stupnica (od 2 do 5 hviezd)

- od 2020 budú inštalované iba zdroje so 4 hviezdami

- v zdrojoch do 35 kW sa budú môcť používať iba certifikované pelety (ENplus A1)

- spotreba bola 3,4 mil. ton peliet

- dovoz 2,8 mil., výroba 0,4 mil. ton peliet

- vykurovacia sezóna skončila o mesiac skôr ako sa predpokladalo, preto očakávajú tlak na znižovanie ceny peliet

Nemecko

Produkcia peliet: 2 415 000 ton

- z toho ENplus A1: 98,2 %

- z toho certifikované priemyselné pelety: 1,8 %

Predaj voľne uložených peliet: 77,6 %

Predaj peliet vo vreckách: 22,4 %

Pelety z mäkkého dreva: 96,6 %

Pelety z tvrdého dreva: 3,1 %

Pelety z drevných zvyškov a pilín: 94,2 %

Pelety z guľatiny: 5,8 %

-  vysoko rozvinutý trh, európsky líder,

-  najväčší problém majú s nedostatkom kvalitných kuričov, ktorí by presvedčili ľudí k výmene starých kotolní, na kuričov nie je vyvíjaný žiadny tlak, aby sa snažili, pritom sú pre rozvoj vykurovania peletami najdôležitejší

- nainštalovných 16 000 peletových kotlov do 50kW a 900 kotlov nad 50kW

- nainštalovných 17 000 peletových piecok

TOPlist