skenitde

Vytlačiť

Poradenská činnosť

 

Oblasť využívania biomasy

BIOMASA v rámci svojich aktivít ponúka poradenskú činnosť v oblasti využívania biomasy a obnoviteľných zdrojov energie.

Hlavnou bariérou pre používanie peliet na slovenskom trhu energetiky je nedostatok informácií a povedomia konečných spotrebiteľov, ako aj nedostatok komplexných a odborných informácií na podporu využívania biomasy. Preto združenie BIOMASA ako líder vo využívaní biomasy na Slovensku zacielilo svoje poradenské aktivity na odstránenie množstva rôznych bariér.

 

Oblasť rekonštrukcie a návrhu kotolní na pelety

Združenie BIOMASA je kompetentným partnerom na území celého Slovenska, ktorý Vám poradí pri otázkach spojených s výberom a správnym výkonom vykurovacieho systému, pri plánovaní skladovacích priestorov na drevné pelety, pri voľbe dodávateľov paliva a nákladov s tým spojenými. Vo veľkej časti Slovenska združenie sprostredkuje návštevy existujúcich kotolní a väčšinu vašich otázok dokáže zodpovedať predovšetkým elektronickou poštou, alebo pri osobnej návšteve.

 

Štúdie uskutočniteľnosti

BIOMASA ponúka záujemcom vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti výroby peliet, spracovanie biomasy a ich využitie na vykurovanie, výrobu elektrickej energie. Štúdia umožní posúdenie realizovateľnosti projektu z finančného, geografického a podnikateľského hľadiska.

 

TOPlist