skenitde

Konferencie

Vytlačiť

KONFERENCIE V RÁMCI PROJEKTU CHEFUB

Výročné konferencie zamerané na propagáciu projektu CHEFUB - Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy, ktorý je implementovaný v rokoch 2010 - 2012 nájdete v časti projekty.
Vytlačiť

PRÍSPEVKY PREDNESENÉ NA KONFERENCII

Príhovor Kataríny Novákovej, Ministerstvo životného prostredia SR

 

Drevné pelety - pohodlný zdroj energie

- výroba peliet, trh s peletami
Jana Kavcová, BIOMASA

 

Rekonštrukcia kotolní na pelety v obciach a rodinných domoch
- plánovanie vykurovacieho systému a jeho prevádzka
Pavol Lenhart, BIOMASA

 

Čo nám priniesol prechod na biomasu ? - Ľubochňa
- praktické skúsenosti užívateľov s vykurovaním peletami v Ľubochni
Anton Briš, NEDÚ Ľubochňa

 

Čo nám priniesol prechod na biomasu ? - Horná Poruba
- praktické skúsenosti užívateľov s vykurovaním peletami v Hornej Porube 
Milan Staňo, Horná Poruba

 

Skúsenosti s inštaláciou kotolní na pelety na Slovensku
- Milan Kuchárik, SLOVMONT, družstvo

 

Realizácia investičného projektu využívania peliet na Slovensku
- očakávania, realizácia, výsledky, skúsenosti
Ladislav Židek, BIOMASA

 

Financovanie projektov využívajúcich biomasu
- riziká a príležitosti
Vladimír Vacho, Pavol Stašík, DEXIA banka Slovensko

 

Príklady využívania biomasy v Zlínskom kraji
- riešenie problémov a praktické príklady, spolupráca a perspektívy
Libor Lenža, Regionální energetické centrum o.p.s. Valaské Meziříčí

 

Realizácia kotolne na biomasu v Turni nad Bodvou.
- Viliam Beňo, RADEN s.r.o.

 

Biomasa v podmienkach Lesov SR, š.p.
- možnosti produkcie lesnej štiepky
Ján Štefánik, Lesy SR, š.p.

 

Podporné projekty pre rozvoj využívania biomasy
- aktuálne medzinárodné projekty a informačné aktivity BIOMASA, praktické skúsenosti
Dagmar Bohunická, BIOMASA

Vytlačiť

BIOMASA – ZDROJ ČISTEJ ENERGIE, 9. - 10. októbra 2003

Medzinárodná konferencia sa uskutočnila v dňoch 9. - 10. októbra v Žiline pod záštitou ministra životného prostredia SR László Miklósa, ktorý sa konferencie osobne zúčastnil.

Vytlačiť

BIOMASA - ČISTÁ ENERGIA, 17. - 18. septembra 2004

Medzinárodná konferencia sa konala pod záštitou Ministra životného prostredia SR. Pán minister László Miklós sa podujatia osobne zúčastnil. Cieľom podujatia bolo umožniť výmenu skúseností v oblasti znižovania obsahu emisií v ovzduší využívaním biomasy a efektívneho využívania energetických zdrojov, a súčasne upozorniť na možnosti riešenia problémov.

Vytlačiť

BIOMASA - ČISTÁ ENERGIA, 23. – 24. marca 2006

Konferencia sa konala pod záštitou Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom konferencie i súbežného seminára bolo informovať o výsledkoch a skúsenostiach s realizáciou investičného projektu zameraného na využívanie drevných peliet a vytvoriť priestor na prezentáciu skúseností a konkrétnych možností riešenia problémov v oblasti využívania biomasy na Slovensku.

Vytlačiť

BIOMASA – ŠANCA PRE SLOVENSKO

19. jún 2009 - Konferencia sa konala pri príležitosti 10. výročia od založenia združenia BIOMASA v rámci projektu „BIOMASA – šanca pre Slovensko“, ktorý bol podporený Fondom Živá Energia pri Nadácii Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE, a.s.  Rozširovanie a prezentácia skúseností a vedomostí je jednou z najúčinnejších metód získavania nových záujemcov o využívanie biomasy.

TOPlist