skenitde

Vytlačiť

Vydané informačné materiály

 

Hlavnou bariérou pre používanie peliet na slovenskom trhu energetiky je nedostatok informácií a povedomia konečných spotrebiteľov, ako aj nedostatok komplexných a odborných informácií na podporu využívania biomasy. Preto združenie BIOMASA ako líder vo využívaní biomasy na Slovensku zacielilo svoje informačné aktivity na širokú škálu rôznych zúčastnených osôb s cieľom odstrániť množstvo bariér.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist