skenitde

Vytlačiť

Výroba a predaj tepla

BIOMASA je stabilný dodávateľ tepla z biomasy s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe a rozvode tepla, vlastní kompletný výrobný systém výroby paliva, distribučný systém a zabezpečenia prevádzky a údržby kotolní. Všetky kotolne sú nepretržite monitorované z centrály BIOMASY a aj u mobilného operátora kotolní.

BIOMASA ponúka výrobu a predaj tepla, pokiaľ si zákazník netrúfa na prevádzku kotolne vlastnými silami. BIOMASA zabezpečí prevádzku kotolne na vlastné palivo drevné pelety. BIOMASA v tomto prípade predáva vyrobené teplo na výstupe zo zdroja tepla podľa merača tepla.

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávaného tepla za rok 2017 si môžte pozriet tu.

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávaného tepla za rok 2018 si môžte pozriet tu.

Schválenú maximálnu cenu tepla pre rok 2018 si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom platnej od 1.1.2017 je faktor primárnej energie pre jednotlivé tepelné zdroje nasledovný - viď tabuľka

 

 

 

 

TOPlist