skenitde

Vytlačiť

Konferencia BIOMASA 2011

Združenie BIOMASA organizovala v dňoch 28. - 29. júna 2011 v Rajeckých Tepliciach Konferenciu BIOMASA 2011 zameranú na kvalitu produkcie drevných peliet a moderné a efektívne vykurovanie drevnými peletami. Konferencia sa uskutočnila v rámci propagačných aktivít projektu CHEFUB - Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy.

baner_e-mail

Dvojdňová výročná konferencia účastníkom poskytla informácie a praktické ukážky o automatickom vykurovaní drevnými peletami. Konferencia bola zameraná na malé aj väčšie projekty vykurovania drevnými peletami, vrátane riešení pre domácnosti a verejné budovy. Cieľom konferencie bolo najmä získavanie nových záujemcov o vykurovanie drevnými peletami a rekonštrukciu kotolní.

Prvý deň konferencie bol organizovaný s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja v rámci projektu BESTPELLET. Prihlásení účastníci si mohli vypočuť prednášky o inovatívnych prístupoch výroby drevných peliet a pridávaní aditív. Bola im umožnená aj prehliadka areálu výroby drevných peliet BIOMASA, z.p.o. v Kysuckom Lieskovci. Všetky otázky boli zodpovedané odborníkmi z praxe. V spolupráci so Žilinskou univerzitou bola na túto tému vytvorená aj brožúra s názvom „Drevné pelety a aditíva“, ktorá sa podrobne venuje tejto problematike. Na konferencii účastníci získali túto brožúru a teda aj informácie o pridávaní aditív.

Druhý deň konferencie prebiehal v sále Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. Pozostával z prednášok, ktoré účastníkom poskytli podrobné a ucelené informácie o financovaní vykurovania, o možnostiach vykurovacej technológie ako i o výhodách vykurovania obnoviteľným druhom paliva pre užívateľa i pre životné prostredie. Zaujímavé prednášky odzneli i na tému financovania projektov využívania biomasy i strategických plánov SR v oblasti podpory OZE z biomasy.  Počas prestávky bolo možné absolvovať prehliadku prezentačného vozidla a výstavného stánku združenia BIOMASA. Po skončení prednášok sa mohli záujemcovia o vykurovanie drevnými peletami poradiť priamo s odborníkmi o podmienkach finančného mechanizmu na rekonštrukciu kotolní na drevné pelety.

Pozvanie na Konferenciu BIOMASA 2011 prijal i Mgr. Juraj Smatana, externý poradca premiérky pre oblasť životného prostredia. Počet účastníkov na konferencii poukázal na fakt, že o automatické a efektívne vykurovanie obnoviteľným zdrojom vykurovania - drevnými peletami je na Slovensku záujem.

Krátka reportáž o výročnej konferencii bola odvysielaná v hlavnom spravodajstve televízie PATRIOT (dňa 1. a 2.7.2011) a rádia FRONTINUS. Konferencia BIOMASA 2011 sa uskutočnila vďaka príspevku finančného nástroja Európskej únie z Programu LIFE+ a Ministerstva životného prostredia SR.

Prednášky 28.6.2011 k stiahnutiu:

Prednášky 29.6.2011  k stiahnutiu:

Fotogaléria 28.6.2011 BIOMASA, z.p.o., Kysucký Lieskovec:

Fotogaléria 29.6.2011 Mestský úrad Rajecké Teplice:

Reportáž o konferncii BIOMASA 2011 - TV Patriot

http://www.youtube.com/watch?v=h8Q_q4-AQ0E

 

baner_e-mail

 

TOPlist