skenitde

Vytlačiť

Letný biomasový tábor 2011

LBT3


BIOMASA, združenie právnických osôb, organizovalo v dňoch 1.- 7. augusta 2011 „Letný biomasový tábor“. Tento ročník sa konal v malebnom prostredí Hornej Oravy v rámci informačných a diseminačných aktivít projektu CHEFUB podporeného príspevkom z finančného nástroja Európskeho spoločenstva programu LIFE+Ministerstva životného prostredia SR. Tábor bol aj tento rok určený pre deti základných škôl.

 

Tábor sa konal v objekte Súkromnej strednej odbornej školy EDUCO v Námestove – Slanickej osade pri Oravskej priehrade. Aktivity tábora boli zamerané na environmentálnu výchovu, šírenie osvety v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, na ich výrobu, respektíve získavanie a využívanie. Environmentálna výchova detí v prírode sa sústredila na zmenu životného štýlu, na zvýšenie povedomia mládeže o účinnom a efektívnom využívaní biomasy v praxi na vykurovanie objektov a ohrev vody. Hravou a pútavou formou sa deťom prezentovali výhody vykurovania obnoviteľnými zdrojmi energie - environmentálne priateľské, čisté, ekologické a nezaťažujúce životné prostredie znečisťujúcimi látkami. Tábora sa zúčastnilo 32 detí rôznych vekových skupín od 8 do 15 rokov z viacerých základných škôl z regiónov Rajeckej doliny, Kysúc a Žiliny.

 

Bol pripravený bohatý program – prednášky, tvorivé dielne s peletami, výlety, vychádzky do prírody, športové hry v areáli tábora, prehliadky biomasových zariadení a podobne. Prednášky deti jednoduchou formou informovali o obnoviteľných zdrojoch energie, výrobe a využívaní biomasy - hlavne drevných peliet. Tvorivé dielne umožnili rozvíjať fantáziu spolu s environmentálnym povedomím, pričom deti z drevných peliet vytvorili množstvo rôznych zaujímavých predmetov. Prehliadky biomasových zariadení v priestoroch konania tábora deti poučili o súčasných technologických možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov energie v súkromných objektoch na vykurovanie objektov a prípravu teplej úžitkovej vody. Počas výletov na vrch Pilsko (1557 mnm.) - navštívili národnú prírodnú rezerváciu vysokohorského karpatského smrekového lesa a kosodrevinového lesa a návštevy Demänovskej jaskyne slobody  sa na vlastné oči presvedčili o prírodných krásach zasluhujúcich si ochranu. 

 

V priebehu tábora absolvovali niekoľko vychádzok v okolí Oravskej priehrady do Oravských lesov a na lúky, kde spoznali jednotlivé druhy lesnej a poľnohospodárskej biomasy, ktoré pri rozumnom využívaní môžu slúžiť ako čistý obnoviteľný zdroj energie a zároveň si zachovajú svoju prírodnú a estetickú hodnotu. Poznávacie a relaxačné zájazdy na Oravský hrad, Plte v Podbieli a na termálne kúpalisko Oravice im spestrili tábor množstvami zážitkov a umožnili spoznať časť Oravy. Bohatý program sprevádzali športové aktivity v areáli tábora (futbal, volejbal, vybíjaná, tenis) rôzne súťaže, ako aj večerné opekanie pri ohni.

 

V piatok 5.2.2011 v rámci dňa otvorených dverí pre rodičov a verejnosť predniesol hodinovú prednášku pán Ing. Michal Kravčík CSc. z Úradu Vlády SR, poradca pani premiérky Ivety Radičovej na tému: „Príčiny vzniku častejších extrémov povodní a súch a možné riešenia“, ktorú prezentoval pútavou formou pričom zaujala aj samotné deti. 

  

Kravk

Ing. Michal Kravčík, CSc.

Radiov

Prof.PhDr. Iveta Radičová, PhD.

  

Úspešný priebeh tábora dokumentujú mnohé úsmevy, pocity šťastia a radosti na detských tvárach ako aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov počas celého tábora, ale aj sklamanie z toho že celý týždeň im nečakane rýchlo ubehol. Krásne prostredie okolia Oravskej priehrady ako aj celej Hornej Oravy bolo ideálnym miestom pre organizáciu a úspešný priebeh celého letného biomasového tábora. Predstavitelia združenia BIOMASA, sú radi že mohli pre deti zorganizovať túto pútavú environmentálno-náučnú akciu a v ďalších rokoch budú v týchto akciách určite pokračovať.

 

Fotogaléria

 

 

 

 

TOPlist