skenitde

Vytlačiť

Podpora predaja peliet pre nových zákazníkov

Školenie stakeholderov

BIOMASA, združenie právnických osôb, spustila nový program pre environmentálne zmýšľajúcich a konajúcich, ktorí sa rozhodnú šetriť životné prostredie ekologickým spôsobom vykurovania. Týmto spôsobom vykurovania je využívanie ekologického zdroja energie - drevných peliet, ktoré môžu zákazníci prvýkrát získať zdarma. Školenie sa konalo dňa 15. marca, kedy sa v Kysuckom Lieskovci zišli okrem zamestnancov aj partneri BIOMASY s cieľom podporiť predaj nasledovným spôsobom:

1Akciu na podporu predaja peliet s názvom PELETY A DOPRAVA ZDARMA BIOMASA pripravila pre všetkých záujemcov, ktorí v období od 1. januára 2016 do 31. augusta 2016 spustia nový kotol, či krb na pelety, alebo zmenia vykurovanie svojej nehnuteľnosti fosílnymi palivami na vykurovanie drevnými peletami. Zámerom BIOMASY je rozšíriť touto cestou využívanie obnoviteľných zdrojov energie a upriamiť pozornosť na vykurovanie certifikovanými peletami najvyššej kvality. Hlavným cieľom je získanie nových klientov na základe pozitívnych skúseností, ale využitie tejto akcie klienta nezaväzuje k ďalším odberom.

2Ide o bezplatnú dodávku a dopravu 150 kg peliet 1. triedy (exclusiv), balených v 15 kg vreckách v množstve 10 ks. Podmienky účasti sú prijateľné a veľmi jednoducho splniteľné. Stačí, ak záujemca kompletne vyplní dotazník na úvodnej stránke BIOMASY a zašle ho späť e-mailom na uvedenú adresu. (Ideálne je zaslať vyplnený dotazník aspoň tri dni pred spustením kotla.) Kotol alebo krb musí byť nastavený na dodané certifikované pelety

ENplus A1, pričom pracovníkovi BIOMASY bude umožnené zrealizovať fotodokumentáciu v rozsahu 2 fotografií - exteriér vykurovaného objektu a samotné vykurovacie zariadenie.

Snahou BIOMASY je dodať pelety v deň spúšťania kotla, alebo deň vopred. Na každý spustený kotol, alebo krb na pelety možno tento program aplikovať len jedenkrát.

Akcia sa vzťahuje na celé kraje Žilina, Trenčín, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Bratislava mesto, Bratislava vidiek a vyznačené okresy na Morave.

MORAVA  SLOVENSKO
3 4

Toto podujatie prebieha v rámci projektu SMAPUDE_LIFE, ktorý je zameraný hlavne na využívanie biomasy a solárnej energie na celom Slovensku v koordinácii s efektívnym nakladaním s energiou. Cieľom projektu je okrem iného aj zníženie množstva emisií CO2 a zmena palivovej základne vo vykurovaných objektoch z fosílnych palív na biomasu.

TOPlist