skenitde

Vznik EKOKLASTRA na SLOVENSKU

Vznik EKOKLASTRA sa predpokladá v priebehu roku 2015. EKOKLASTER bude združenie organizácií pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie najmä biomasy a solárnej energie.

EKOKLASTER bude pomáhať členom odovzdávať si poznatky o tom, čo sa osvedčuje a ako sa dobré postupy môžu rozširovať po celom Slovensku.

 

Poslanie EKOKLASTRA

Poslaním EKOKLASTRA bude združovať organizácie obdobného zamerania, napomáhať šíreniu a výmene najlepších skúseností za účelom zvýšenia povedomia vo využívaní biomasy, solárnej energie a iných obnoviteľných zdrojov energie.

 

Cieľ EKOKLASTRA

Cieľom EKOKLASTRA je posilňovať inovačný potenciál a konkurencieschopnosť slovenských spoločností pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy a solárnej energie a tým prispieť k pozitívnemu vývoju trhu v oblasti udržateľnej výroby a spotreby energie.

TOPlist