skenitde

Členmi EKOKLASTRA sa môžu stať všetky firmy a organizácie zo Slovenska, ktoré sa zaoberajú nižšie uvedenými oblasťami, vyplnia prihlášku a spĺňajú podmienky pre prijatie.

 

EKOKLASTER sa bude zaoberať nasledovnými obnoviteľnými zdrojmi energie a ich výhodami:


Výhody využívania energie z biomasy:

- obnoviteľný charakter,

- CO2 neutrálna,

- domáca a dorastajúca surovina a palivo,

- ľahká a lokálna dostupnosť,

- doprava k užívateľom je bezproblémová,

- stabilnejšia cena,

- efektívne spaľovanie nezaťažuje životné prostredie,

- využíva odpadový materiál z drevospracujúceho priemyslu,

- jej popol sa dá využiť ako vysoko kvalitné hnojivo.

Výhody využívania solárnej energie:

- dostupná všade a zadarmo,

- možnosť absolútnej energetickej nezávislosti,

- vzájomná kombinovateľnosť s inými OZE, najmä s biomasou,

- šetrná k životnému prostrediu,

- vysoká životnosť solárnych systémov,

- vysoká spoľahlivosť a komfort počas prevádzky.

Činnosť EKOKLASTRA sa zameria na nasledujúce oblasti:

- informácie a komunikácia,

- spolupráca a kľúčové technologické oblasti,

- výskum a vývoj, inovácie,

- vzdelávanie,

- marketing a vzťahy s verejnosťou (PR),

- propagácia členov EKOKLASTRA,

- poradenská činnosť informačných kancelárií EKOKLASTRA,

- vydávanie E-news – elektronického periodika pre záujemcov o problematiku využívania biomasy a solárnej energie,

- propagácia inovačných a zelených technológií a ich zavádzanie do praxe.

 

Prečo hľadáme členov? Lebo spolu môžeme dokázať viac.


TOPlist