skenitde

Výhody členstva v EKOKLASTRI:

- Členstvo je BEZPLATNÉ.

- Členovia EKOKLASTRA sú prezentovaní na internetových stránkach www.biomasa.sk a opačne.

- Pravidelne budú vydávané E-news EKOKLASTRA, ktoré budú elektronicky zasielané všetkým členom EKOKLASTRA, záujemcom o členstvo, firmám a organizáciám zaoberajúcim sa biomasou a slnečnou energiou, vybraným predstaviteľom samospráv a súkromného sektora, záujemcom z radov širokej verejnosti. E-news budú obsahovať informácie o poslaní, fungovaní a činnostiach EKOKLASTRA. V E-news budú predstavené všetky členské firmy, ich produkty a služby, ktoré vyrábajú, dodávajú, resp. služby, ktoré poskytujú. Tým bude zaistená propagácia členov EKOKLASTRA. Budú obsahovať pozvánky na rôzne podujatia organizované EKOKLASTROM a informácie o zrealizovaných podujatiach, na ktorých sa členovia zúčastnili. Veľmi dôležitou súčasťou E-news budú aj odborné informácie o technológiách na spracovanie biomasy, o solárnych paneloch a spaľovacích technológiách a množstvo ďalších informácií. E-news bude vychádzať pravidelne v dvojmesačných intervaloch – 6 vydaní za rok.

- Bude vydaná propagačná brožúra (v tlačenej a elektronickej forme).

- Členom bude ponúkaná možnosť ďalšieho vzdelávania (semináre, workshopy, exkurzie a pod).

- EKOKLASTER je „neutrálnou pôdou" kde sa členovia stretávajú za konkrétnym účelom. Stretnutia budú organizované tak, aby umožnili členom navzájom sa spoznať, učiť sa od seba navzájom, diskutovať, budovať partnerstvá.

- Členovia môžu využívať výhody spoločnej propagácie na výstavách a akciách s cieľom podpory predaja.

- Zvýšenie dopytu pre produkty a služby firiem organizovaných v EKOKLASTRI.

- Rýchlejší prenos informácií a technológií.

 

TOPlist