skenitde

   Národná energetická spoločnosť, a.s.

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Národná energetická spoločnosť, a.s. vznikla v roku 2007 s cieľom podporiť trvalo udržateľný rozvoj v oblasti energetiky, spracovateľského priemyslu a služieb. Vo februári 2008 získala firma akreditačné a notifikačné osvedčenia v oblasti oprávnených technických činností (zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v platnom znení), v rámci ktorých vykonáva meranie emisií  na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia, skúšky, kalibrácie a inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií a kvality ovzdušia. Pôsobnosť spoločnosti v energetike zahŕňajú tepelno-technické a technologické merania, energetické poradenstvo, energetické audity, stratégie a koncepcie rozvoja, hodnotenie prevádzky energetických zariadení, pravidelnú kontrolu kotlov a klimatizačných zariadení podľa zákona č. 314/2012 Z.z. a iné. Národná energetická spoločnosť pôsobí na celom území Slovenskej republiky a rozvíja svoje aktivity aj v Českej republike, Nemecku a Rakúsku.

PRODUKTY A SLUŽBY  (spadajúce do rámca aktivít EKOKLASTRA):

Národná energetická spoločnosť, a.s. poskytuje služby v oblasti akreditovaných a notifikovaných emisných meraní stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (všetkých typov kotlov), kalibrácie emisných meracích systémov, vykonáva tepelno-technické a technologické merania, pravidelnú kontrolu kotlov podľa zákona č. 314/2012 Z.z., rozbory palív, energetické poradenstvo, energetické audity a iné činnosti v oblasti energetiky, ako aj spolupracuje pri tvorbe energetickej legislatívy.

 

ADRESA

Národná energetická spoločnosť, a.s.

Zvolenská cesta 1

974 01 Banská Bystrica

 

KONTAKT

Ing. Ján Körmendy, manažér kvality

Tel.: +421 915 178 944

Fax.: +421 484 157 202

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

WEB

www.nes-as.sk

TOPlist