skenitde

Exkurzie EKOKLASTER

Vytlačiť

Školenie pre záujemcov a členov EKOKLASTRA

V dňoch 14. – 15. apríla 2016 sa realizovala exkurzia pre 27 účastníkov, medzi ktorými boli záujemcovia o členstvo v EKOKLASTRI ako aj jeho súčasní členovia. EKOKLASTER, vznikol v rámci projektu SMAPUDE_LIFE a záujemcovia, ktorí do neho vstupujú sa stávajú členmi združenia organizácií a firiem pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Vytlačiť

EXKURZIA ČLENOV EKOKLASTRA NA VEĽTRHU AQUATHERM V NITRE

 P1090143Dňa 11. 2. 2016 sa 21 zástupcov členov EKOKLASTRA zúčastnilo 18. ročníka Medzinárodného veľtrhu AQUATHERM Nitra, ktorý sa konal na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre. Exkurziu organizačne zabezpečila BIOMASA, združenie právnických osôb v rámci implementácie projektu SMAPUDE_LIFE – Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie.

Veľtrh AQUATHERM je v povedomí odbornej i laickej verejnosti vnímaný ako otvorená prehliadka toho najnovšieho, čo sa v oblasti tepelnej, vetracej a meracej techniky udialo.

Vytlačiť

Poznávacia študijná cesta

Na prelome mesiacov september/október 2015 sa uskutočnila poznávacia cesta aj pre členov EKOKLASTRA do Nórska. Program bol zameraný na spracovanie biomasy a vykurovanie s biopalivami. Poznávaciu študijnú cestu zabezpečila spoločnosť BIOPEL, a. s.

Vytlačiť

BIOMASA zorganizovala prvú spoločnú poznávaciu exkurziu členov EKOKLASTRA v dňoch 25. – 27. februára 2015 v južných Čechách a Welse v Rakúsku

Ekoklaster logo Účastníkmi exkurzie bolo 18 zástupcov organizácií a firiem, ktoré prejavili záujem zapojiť sa do založenia EKOKLASTRA. Vznik EKOKLASTRA je jedným z cieľov informačno-diseminačného projektu SMAPUDE-LIFE – Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie. Projekt implementuje BIOMASA v rámci programu LIFE+. Cieľom exkurzie bolo poskytnúť účastníkom ucelený obraz o fungovaní, poslaní a výhodách existencie klastra s podobným zameraním.

TOPlist