skenitde

Vytlačiť

Školenie pre záujemcov a členov EKOKLASTRA

V dňoch 14. – 15. apríla 2016 sa realizovala exkurzia pre 27 účastníkov, medzi ktorými boli záujemcovia o členstvo v EKOKLASTRI ako aj jeho súčasní členovia. EKOKLASTER, vznikol v rámci projektu SMAPUDE_LIFE a záujemcovia, ktorí do neho vstupujú sa stávajú členmi združenia organizácií a firiem pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Medzi takých sa radia výrobcovia zariadení na využívanie biomasy, producenti biomasy, organizácie propagujúce využívanie obnoviteľných zdrojov energie najmä biomasy a solárnej energie, výrobcovia solárnych zariadení, vzdelávacie environmentálne inštitúcie, neziskové organizácie, atď.

herzPrvá zastávka bola v spoločnosti HERZ, spol. s r.o. v Bernolákove, ktorá vznikla dňa 15.3.1994 ako dcérska spoločnosť rakúskej firmy HERZ Armaturen, Ges.m.b.H. so sídlom vo Viedni.

Poslaním spoločnosti HERZ, spol. s r.o. je predaj tovaru pre účely kúrenia, poradenská činnosť, technická podpora, servis, skladovanie a uskladňovanie tovaru, prieskum trhu a verejnej mienky, marketingová komunikácia. Na slovenský trh dodáva širokú paletu produktov pre systémy vykurovania, ale aj chladenia a pitnej vody. Od r. 2003 HERZ spol. s.r.o. rozšíril ponuku produktov a solárne systémy, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. S aktuálnym počtom - 31 zamestnancov, patrí HERZ dlhodobo medzi lídrov na trhu.

Účastníci exkurzie v spoločnosti absolvovali zaujímavé prednášky, kde sa dozvedeli o činnosti, produktoch a zaujímavosťou bola prehliadka skladovej haly, ktorá je navrhnutá ako nízkoenergetický úsporný objekt s využívaním odsávaného vzduchu z administratívnej budovy a doplnkového vykurovacieho systému.

Program exkurzie pokračoval do hlavného mesta, konkrétne na divadelné predstavenie - „Jááánošííík po tristo rokoch", ktoré sa konalo v Radošinskom naivnom divadle.

Thermosolar logoNa druhý deň účastníci navštívili spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. v Žiari nad Hronom. Spoločnosť je jeden z najvýznamnejších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov, bola založená 1.1.1992. Už v dobe vzniku stavala na viac ako 20 ročných vývojových a výrobných skúsenostiach svojich zakladateľov, hliníkarenského podniku ZSNP a.s. Žiar nad Hronom a thermo|solar Energietechnik Regensburg, vtedy jedného z najväčších výrobcov slnečných kolektorov v Nemecku.

Spoločnosť v súčasnej dobe disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 300 tisíc m2 kolektorov ročne. Ako jeden z mála výrobcov na svete má na jednom mieste sústredené hlboko-ťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž slnečných kolektorov. Ďalej vyrába všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletizuje ucelené solárne systémy.

Spoločnosť kladie prvoradý dôraz na kvalitu, výskum a vývoj. Vlastní unikátne zariadenia na meranie kvality selektívnych vrstiev, solárnych skiel a výkonových parametrov kolektorov. Spolupráca s domácimi i zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi prináša neustále zdokonaľovanie výrobných procesov a výrobkov. Na kolektory a nosné konštrukcie poskytuje záruku na dobu 12 rokov. Významnou je aj školiaca, poradenská a propagačná činnosť v oblasti aktívneho využívania solárneho tepla.

Exkurzia bola venovaná najmä prehliadke výrobných priestorov, kde účastníkom bola predstavená výroba slnečných kolektorov, ich konštrukcia, obsah polovodičových materiálov ako aj spôsob inštalácie na strechy budov s rôznym typom krytiny. Po prehliadke nasledovala rozsiahla diskusia, kde sa účastníci dozvedeli o konkrétnych možnostiach využívania solárnych panelov či už pre ich domácnosti alebo priestory spoločností alebo organizácií.

Fotografie z exkurzie si môžete pozrieť na odkaze: Exkurzia v spoločnostiach HERZ a THERMOSOLAR.

TOPlist