skenitde

Vytlačiť

BIOMASA zorganizovala prvú spoločnú poznávaciu exkurziu členov EKOKLASTRA v dňoch 25. – 27. februára 2015 v južných Čechách a Welse v Rakúsku

Ekoklaster logo Účastníkmi exkurzie bolo 18 zástupcov organizácií a firiem, ktoré prejavili záujem zapojiť sa do založenia EKOKLASTRA. Vznik EKOKLASTRA je jedným z cieľov informačno-diseminačného projektu SMAPUDE-LIFE – Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie. Projekt implementuje BIOMASA v rámci programu LIFE+. Cieľom exkurzie bolo poskytnúť účastníkom ucelený obraz o fungovaní, poslaní a výhodách existencie klastra s podobným zameraním.

LATOPPrvou zástavkou bola spoločnosť LATOP s.r.o. v Tábore. Spoločnosť sa špecializuje na vykurovanie drevnými peletami už od r. 2002. Prítomní mali možnosť vidieť inštaláciu viacerých vykurovacích zariadení na vykurovanie peletami najmä českej výroby vrátane možností uskladnenia peliet. Konateľ spoločnosti, p. Lachout, vo svojej prezentácii oboznámil účastníkov o situácii na domácom trhu s peletami, tuhými biopalivami, kotlami na biomasu a v neposlednom rade o Klastri Česká peleta, ktorého je spoločnosť LATOP členom. Už tu si účastníci exkurzie mohli vypočuť a vidieť priamo v praxi fungujúci klaster, ktorého členovia si nekonkurujú, ale práve naopak, vytvárajú silnejšiu pozíciu na trhu s palivami a vykurovacími zariadeniami na biomasu.

Na druhý deň účastníci exkurzie navštívili 2 rodinné domy v Dobrej Vode pri Českých Budějoviciach. Odborný poradca EKIS Energetického centra České Budějovice - p. Šťastný vybral inštalácie v kombinácii peletový kotol s fotovoltaikou a v druhom rodinnom dome kotol na kusové drevo v kombinácii so solárom a fotovoltaikou. Pán Šťastný podrobne informoval o inštaláciách v oboch rodinných domoch a poukázal na to, že obaja vlastníci využili podporné programy na získanie prostriedkov na kúpu a inštaláciou zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Poobede sme navštívili mesto kultúrneho dedičstva Český Krumlov a jeho pamiatky – druhý najväčší hradný a zámocký komplex v Českej republike zapísaný na zozname pamiatok UNESCO.

EnergiesparmesseV piatok 27. februára sme sa presunuli do susedného Rakúska a navštívili sme medzinárodný veľtrh úspor energie Energiesparmesse vo Welse. Na výstave sa prezentovalo 880 firiem, ktoré vystavovali v 21 halách. Výstava bola cenným zdrojom informácií pre odborníkov z oblasti vykurovania a využívania obnoviteľných zdrojov energie.

OECSúčasťou programu vo Welse bolo pracovné stretnutie s pani Nadjou Richler z O.Ö. Energiesparverband – Ökoenergie-Cluster Rakúsko, spojené s prezentáciou energetickej stratégie v Hornom Rakúsku a klastra. Ökoenergie-Cluster, je sieť spoločností pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti v Hornom Rakúsku. Sieť má v súčasnosti viac ako 170 partnerských spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 8900 zamestnancov a ročný obrat siaha až do výšky 2,2 miliardy eur. Klaster je riadený OÖ Energiesparverband, energetickou agentúrou v Hornom Rakúsku, s podporou zo strany regionálnej vlády Horného Rakúska. Vďaka komplexnému akčnému plánu pre energiu, obnoviteľné zdroje energie pokrývajú 32% spotreby primárnej energie v regióne.

K prezentácii pani Nadji pán Židek, generálny riaditeľ BIOMASY uviedol obrovský rozdiel podpory vlády využívania obnoviteľných zdrojov energie v činnosti Ökoenergie-Cluster, zatiaľ čo na Slovensku podpora obnoviteľných zdrojov energie je na nízkej úrovni. Napriek tomu cieľom BIOMASY je založiť a naštartovať fungovanie EKOKLASTRA na Slovensku v podobnom štýle, ako je to v Rakúsku, alebo aj v Českej Republike.

ECCBStretnutia zorganizované v spolupráci s Energetickým centrom České Budějovice priniesli významné poznatky pre účastníkov exkurzie a predpokladáme, že na základe získaných informácií sa aktívne budú podieľať nielen na založení EKOKLASTRA v tomto roku, ale aj budú aktívne pristupovať k činnostiam plánovaným v rámci EKOKLASTRA.

 

Life male

 

EKOKLASTER vzniká s príspevkom programu Európskej Únie LIFE.

 

Na záver pani Kopúnová oboznámila prítomných o aktivitách BIOMASY a o aktivitách v projekte SMAPUDE – LIFE, o založení a ďalšej činnosti EKOKLASTRA na Slovensku a poďakovala sa pani Nadji Richler za prijatie a za čas venovaný účastníkom exkurzie a prítomným za prejavený záujem o členstvo v EKOKLASTRI.

Fotogalériu z tejto zaujímavej akcie si môžte pozrieť tu.

TOPlist