skenitde

Vytlačiť

Poznávacia študijná cesta

Na prelome mesiacov september/október 2015 sa uskutočnila poznávacia cesta aj pre členov EKOKLASTRA do Nórska. Program bol zameraný na spracovanie biomasy a vykurovanie s biopalivami. Poznávaciu študijnú cestu zabezpečila spoločnosť BIOPEL, a. s.

Poznávacej cesty sa zúčastnilo celkovo 14 zástupcov organizácií implementujúcich projekt Biomasové logistické centrum v rámci programu Zelené inovácie v priemysle Nórskeho finančného mechanizmu. Prvý deň sa konala návšteva výskumných centier.

DSC03425 Vodna elektraren Norde Mangen Gaard DSC03322

Účastníci v rámci vymieňania skúseností navštívili výskumné centrá zamerané na bioenergiu, prevádzky výroby tepla a energie z biomasy, spracovanie drevnej hmoty priamo v lese a ďalšie zaujímavé prevádzky. V rámci programu sa postupne navštívili nasledovné spoločnosti a prevádzky: Bioenergetický výskumný ústav – NIBIO, Výrobná jednotka na produkciu drevnej štiepky - Bon Biobrensel AS, Centrálna vykurovacia jednotka Bioenergy s lokálnou vykurovacou sieťou – Raholt Varmesentral, Bioplynová jednotka na spracovanie biologického odpadu – Romerike Biogassanlegg, Vodná elektráreň – Nordre Mangen Gaard, Lesná spoločnosť zameraná na manažment a využitie najlepšej možnej technológie na spracovanie dreva.

IMG 2499  Súčasťou programu bolo prijatie u Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve p. Františka Kašického. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia BIOMASY – RNDr. Ladislav Židek – generálny riaditeľ, Ing. Janka Kavcová – ekonomická manažérka a zástupkyňa generálneho riaditeľa a Ing. Lenka Kopúnová – projektová manažérka, spoločnosti BIOPEL, a.s. – Ing. Janka Kasanická – predsedníčka predstavenstva a Žilinskej univerzity v Žiline - prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. - prorektor pre rozvoj. Na stretnutí sa vyzdvihla narastajúca spolupráca s Nórskom v oblasti využívania OZE, kde BIOMASA aj spoločnosť BIOPEL potvrdili spoluprácu s nórskymi organizáciami. Pán Jandačka ocenil účasť na stretnutí, kde jeho excelenciu informoval o aktivitách univerzity a tiež potvrdil spoluprácu s nórskymi univerzitami a je otvorený nadviazať ďalšie aktivity v rámci vzdelávania a výskumu.

 

Innovation Norway stretnutie

 V rámci stretnutia sa prítomní dohodli na pokračujúcej komunikácii a informovanosti o ďalších aktivitách a tešia sa na ďalšiu spoluprácu v rámci bilaterálnych vzťahov s Nórskym kráľovstvom.

Na záver sa konalo stretnutie v organizácii Innovation Norway, donor Nórskeho finančného mechanizmu. 

 

Poznávacia študijná cesta je financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

NFM   slovensky znak RGB - kpia  Life male  EKOKLASTER priesvitny

TOPlist