skenitde

Vytlačiť

EXKURZIA ČLENOV EKOKLASTRA NA VEĽTRHU AQUATHERM V NITRE

 P1090143Dňa 11. 2. 2016 sa 21 zástupcov členov EKOKLASTRA zúčastnilo 18. ročníka Medzinárodného veľtrhu AQUATHERM Nitra, ktorý sa konal na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre. Exkurziu organizačne zabezpečila BIOMASA, združenie právnických osôb v rámci implementácie projektu SMAPUDE_LIFE – Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie.

Veľtrh AQUATHERM je v povedomí odbornej i laickej verejnosti vnímaný ako otvorená prehliadka toho najnovšieho, čo sa v oblasti tepelnej, vetracej a meracej techniky udialo.

P1090149Prvou zástavkou účastníkov exkurzie na veľtrhu bol stánok BIOMASY, v ktorom sa prezentovali traja členovia EKOKLASTRA. Odborní zástupcovia BIOMASY a spoločnosti BIOPEL a.s. oboznámili účastníkov o situácií na trhu s peletami a zodpovedali na otázky o využívaní drevných palív: pelety, brikety, kusové štiepané drevo, drevné štiepky. Zástupcovia spoločnosti THERMOSOLAR Žiar, s.r.o poskytli informácie o slnečných kolektoroch a vhodnosti ich použitia. V stánku tiež vystavovala spoločnosť TUMA INVEST, spol. s r.o., ktorej zástupcovia poskytli informácie o výbere krbov a kotlov na biomasu.

Nasledovala individuálna prehliadka veľtrhu. V troch výstavných halách a ďalších vonkajších stánkoch mohli účastníci nájsť rôzne novinky z oblasti vykurovania: kotly a krby na pevné palivá (pelety, kusové drevo, štiepka), tepelné čerpadlá, solárne kolektory a ďalšie novinky v oblasti vykurovania, vetrania, klimatizačnej , meracej, regulačnej a inštalačnej techniky, tiež sanitárnu a ekologickú techniku. Získali tak veľa užitočných poznatkov, ktoré im pomôžu zorientovať sa pri výbere zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj vhodného paliva (pelety, brikety, štiepka).

P1090158Zaujímavosťou bol stánok EKOSTAVu a MVO Ľudia a voda, v ktorom mohli návštevníci vidieť modely hrádzok a dozvedieť sa o revitalizácií vodných tokov a ochrane územia pred povodňami.

Tí, ktorí mali záujem, sa mohli zúčastniť sprievodnej konferencie veľtrhu: ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE – VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN.

Účastníci, ktorí zvažujú investovať do zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, využili možnosť s odborníkmi v stánku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry odkonzultovať vhodnosť vybraného zariadenia (kotol na pelety, solárne kolektory, tepelné čerpadlá) pre domácnosť.

Stretnutie členov na exkurzii bolo tiež možnosťou zoznámiť sa s novými aktivitami, ktoré jednotlivé členské organizácie EKOKLASTRA realizujú, získať nové užitočné informácie a kontakty.

Fotogaléria: Exkurzia členov EKOKLASTRA na veľtrhu AQUATHERM v Nitre

Rajec, 16. 2. 2016

 

TOPlist