skenitde

Články

Vytlačiť

Najlepšie projekty LIFE Environment projects 2014

Táto nová publikácia z programu LIFE, fond EÚ na opatrenia životného prostredia a klímy, poukazuje na úspechy a hodnotu zo získaných peňazí na financovanie najvýznamnejších Environment projektov dokončených pred koncom roka 2014. 25 predstavených projektov z deviatich členských štátov EÚ sú príkladmi praktických riešení pre mnohé z najpálčivejších ekologických výziev, vrátane zníženia emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa zmene klímy, použitia vody bez plytvania, ochrana kvality pôdy, riadenie a opätovné použitie odpadu a rozvoj zelenších výrobných procesov. Osem projektov dostalo najvyššie ocenenie ("Najlepší z najlepších" projektov), vrátane LIFE Information and Communication (INF) projektov s ekologickým zameraním v Slovinsku a Veľkej Británii. Navyše, ďalších 17 projektov (vrátane jedného z LIFE INF strand) boli uznané ako "najlepšie" projekty LIFE za ich vynikajúcu prácu. Všetky 25 ocenené projekty ukazujú významný prínos, že program LIFE môže mať prínos pri znížovaní uhlíka, využívania účinnejších zdrojov, udržateľnej a rastúcej ekonimiky EÚ. Zobraziť publikáciu.

Vytlačiť

Najlepšie projekty LIFE Nature 2014

Táto nová publikácia z programu LIFE, fond EÚ na opatrenia životného prostredia a klímy, poukazuje na úspechy a hodnotu zo získaných peňazí na financovanie najvýznamnejších projektov Nature, Biodiversity and Information and Communication projects with a nature focus, ktoré boli dokončené pred koncom minulého roka. Päť projektov dostalo najvyššie ocenenie ("Najlepší z najlepších" projektov), vrátane LIFE Information and Communication (INF) v Grécku. Po  prvýkrát mohla verejnosť hlasovať za jeden najlepší z týchto projektov. Víťaz z verejného hlasovania - the LIFE Community Award for Nature - bol oznámený na 7. ročníku každoročného odovzdávania cien víťazných projektov, ktoré sa konalo v Bruseli počas Zeleného týždňa EÚ na začiatku tohto roka. Zobraziť publikáciu.

Vytlačiť

Prispôsobenie poľnohospodárstva pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Poľnohospodárske postupy sa v priebehu tisícročia prispôsobili na regionálne a miestne rozdiely v poveternostných podmienkach. V dôsledku zmien klímy, ktoré sú stále viac viditeľné sa ďalšie prispôsobenie stáva zásadné pre zabezpečenie ochrany potravín v Európe. Čítajte celý článok. 

Vytlačiť

Holandská vláda sa odvolá voči nútenému znižovaniu emisií

Holandská vláda sa odvolá proti rozhodnutiu okresného súdu v Haagu, ktorý jej v júni nariadil znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov najmenej o 25 percent v porovnaní s hodnotami v roku 1990. Vláda však zároveň uviedla, že hoci sa plánuje proti rozhodnutiu odvolať, zároveň začne prijímať opatrenia na radikálne zníženie emisií CO2, ktoré vplývajú na otepľovanie planéty. K zastaveniu pokroku v klimatickej politike došlo v krajine tulipánov počas finančnej krízy. Nedostatok zdrojov vládu prinútil znížiť výdavky na podporu alternatívnych zdrojov energie. Rozmohli sa tradičné fosílne palivá! Čítajte viac na odkaze.

Vytlačiť

Štatistika domácej výroby a spotreby do roku 2013 v Českej Republike.

Dnes vyšiel zaujímavý článok na odbornom portáli http://www.tzb-info.cz/, ktorý je zameraný na štatistický súhrn trhu s palivami - pelety a brikety v Českej Republike za 10 rokov. Štatistika podrobne informuje o vývoji trhu peliet a brikiet v Českej Republike, kde vidno ako za posledných 10 rokov spotreba týchto palív neustále rastie a čím ďalej tým pevnejšie sa tieto palivá usadzujú nielen v domácnostiach, ale aj vo veľkých elektrárňach.

Vytlačiť

Zaujímavosti

Internetový portál TZB-info venovaných technickým zariadeniam budov, OZE, úsporám energie, energetike, elektroenergetike, elektrotechnike pravidelne prináša rôzne články a informácie z tejto oblasti.

Zaujímavé články aj o biomase a peletách si môžete prečítať v nižšie uvedených odkazoch:


TOPlist