skenitde

Vytlačiť

Organizácie, inštitúcie

  • URSO - platné predpisy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  • SAŽP- Slovenská agentúra životného prostredia
  • SEA - Slovenská energetická agentúra
  • ECEEE- Energetický výbor pre energeticky efektívnu ekonomiku - správy o úsporách energie a energetickej politike
  • IEA - Medzinárodná energetická agentúra
  • AEBIOM- Európska asociácia pre biomasu združuje národné organizácie usilujúce o zvyšovanie energetického využívania biomasy

TOPlist