Vytlačiť

Využívanie biomasy

 

  • BIOM Infoserver - denne aktualizovaný server s tématikou energetického využitia biomasy + rozsiahle fórum
  • BIOHEAT - informácie ovyužití biomasy na vykurovanie veľkých budov
  • Pellet Fuels Institute – nezisková organizácia propagujúca využitie peliet ako paliva vobytných apriemyselných objektoch
  • ACCESS biomass and solar - virtuálny trh s biomasovými a solárnymi technológiami, Projekt ACCESS - Podpora zavádzania technológií pre (kombinované) využitie biomasy a solárnej energie
  • BIOPLYN - informácie o bioplyne z Rakúska