skenitde

Vytlačiť

Národná podnikateľská cena za životné prostredie

BIOMASA združenie sa v roku 2007 zúčastnila súťaže Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR. Súťaž vyhlásil ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, pričom záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR Jaroslav Izák.


NPCZZPSúťaže sa mohli zúčastniť podnikateľské subjekty, registrované v SR, ktoré počas posledných dvoch rokov (2006-2007) dosiahli vo svojej činnosti významné environmentálne, sociálne i ekonomické výsledky v kategóriách: A. Manažérstvo,  B. Produkt, C. Proces a D. Medzinárodná spolupráca.

 

Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie sa prihlásený projekt združenia BIOMASA „Integrovaný prístup a logistika pre využívanie energie z biomasy“ umiestnil na 1. mieste v kategórii C. „Proces“.
V tejto kategórii boli hodnotené subjekty, uplatňujúce nové výrobné technológie s pozitívnym príspevkom k environmentálnym aspektom udržateľnosti, zvyšujúce efektivitu zdrojov a znižujúce negatívne vplyvy na ŽP.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s odovzdaním ocenení sa konalo dňa 22. 10. 2007 v Primaciálnom paláci v Bratislave, počas otváracieho ceremoniálu medzinárodného festivalu EKOTOPFILM.


Fotogaléria:


TOPlist