skenitde

Vytlačiť

CURRICULUM VITAE

ladislav_zidekPriezvisko: ŽIDEK

Meno: LADISLAV

Dátum narodenia: 30. októbra 1955

Národnosť: slovenská

Stav: ženatý


Vzdelanie:

1991 - 1992 - City University Bratislava, Certifikát efektívny manažér

1984 - 1985 - Ministerstvo zdravotníctva, Bratislava, Certifikát v klinickej genetike

1980 - 1981 - Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Doktor prírodných vied (RNDr.)

1975 - 1980 - Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Univerzitný diplom (MSc.)

Kľúčové kvalifikácie

Projektový manažér a projektový koordinátor v rôznych typoch projektov, špeciálne s pohľadom na energetickú efektivitu, využívanie obnoviteľných zdrojov energie hlavne biomasy, ekonomický rozvoj regiónov, sociálne a vzdelávacie projekty.

Permanentné dlhodobé štúdium, pomoc verejnému sektoru a využívanie slovenskej legislatívy a jej aplikácia na členstvo v Európskej únii.

Príprava, manažment, implementácia a rozvoj projektov.

Licencia o technickej schopnosti vo výrobe a zásobovaní teplom a vo výrobe a predaji drevných peliet. Prevádzka kotolní.

Jazykové znalosti

  • anglický
  • ruský
  • taliansky


Špecifické skúsenosti ako projektový manažér


2013  - 2017 Projekt SMAPUDE_LIFE - Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie, podporený z programu LIFE+, Európskej únie
2013  - 2016 Projekt Biomasové logistické centrum v rámci bilaterálneho programu Zelené inovácie v priemysle, Granty EHP a Nórska
2010  - 2012 Projekt CHEFUB - Kreatívne a vysokoúčinné využívanie biomasy, podporený v rámci programu LIFE+
2009  - 2011 Projekt BESTPELLET - Pridávanie aditív v záujme zvyšovania kvality výroby peliet, podporený v rámci programu APVV
2007  - 2009 Projekt REGBIE+ regionálne iniciatívy v oblasti bioenergie rozvíjajúce trh s vykurovaním biomasou v Európe, podporený v rámci programu Inteligent Energy Europe
2006  - 2007 Projekt ACCESS – intenzívny prienik malých biomasových a solárnych technológií, IEE – CALL 2004
2006  - 2007 Projekt AGRIFORENERGY – propagácia využívania poľnohospodárskej a lesnej biomasy na vykurovanie, výrobu elektriny a dopravu, IEE – CALL 2004
2005  - 2008 Projekt BIOPROS – riešenia pre bezpečné využitie odpadových vôd na vysoko efektívnu produkciu biomasy na plantážach rýchlorastúcich drevín
2004  - 2006 Projekt POVYBIOM – podpora využívania biomasy v prihraničných regiónoch SR a ČR, INTERREG III A SR – ČR
2003  - 2004 Integrovaná logistika pre využitie energie z biomasy (ILUBE), LIFE III – Environment
2003  Stratégia využitia energie z biomasy na slovensko – poľskom hraničnom regióne, PHARE CBC SK/PL
2002  - 2003 Redukcia emisií na Slovensku využitím biomasy, PHARE Access
2002  - 2005 Formovanie obchodu s biomasou: Znižovanie inštitucionálnych nevedomostí pre rozvoj obchodu s biomasou v krajinách strednej a východnej Európy (ForBioM) SAVE II, 7 krajín
2002  - 2003 Kampaň o klíme v obecných budovách, DG Environment, 20 krajín
1999  - 2006 Redukcia skleníkových plynov využívaním energie z biomasy na severozápadnom Slovensku, Global Environmental Facility, Ministerstvo životného prostredia SR
1999  - 2001 DEPA Program: Regionálny rozvoj a využívanie biomasy v slovensko – českom hraničnom regióne
1995  - 1999 Manažment PHARE projektov
1998  - 2003 Príprava projektov pre Európsku komisiu
1996  - 1998 PHARE siete: Energetická efektivita v strednej Európe, 7 krajín
1995  - 1999 Manažment projektov v spolupráci s dánskou vládou a Dánskou energetickou agentúrou, Dánskym technologickým inštitútom
1995  - 1998 Integrovaný program environmentálnej výchovy na základných školách
1995  - 1999 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
1993  - 1994 Energetická efektivita vo verejnom sektore a bytových domoch v meste Rajec, PHARE projekt izolovania verejných budov


Ocenenia

2018 Svetové ocenenie National Energy Globe Award za projekt Biomasové logistické centrum
2017 Svetové ocenenie National Energy Globe Award projekt SMAPUDE_LIFE - Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie
2014 Európske ocenenie Best Enviroment Project 2013 za projekt CHEFUB
2012 Svetové ocenenie National Energy Globe Award za projekt CHEFUB
2007 Ocenenie Najlepší environmentálny podnikateľský projekt na Slovensku
2007 Svetové ocenenie za trvalo udržateľný rozvoj Energy Globe (Brusel) za projekt Integrovaná logistika pre využitie energie z biomasy - Redukcia skleníkových plynov využívaním energie z biomasy na severozápadnom Slovensku
2004 Európske medzinárodné ocenenie Climate Star za aktivity na miestnej úrovni v oblasti ochrany ovzdušia
2001 Environmentálne ocenenie Oegut za projekt Redukcia skleníkových plynov využívaním energie z biomasy na severozápadnom Slovensku
1998 ECOS-OUVERTURE-PHARE: Energetická efektivita v meste Rajec, Best Project in Europe 1998


Doterajšie zamestnania

1999  BIOMASA, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec - generálny riaditeľ
2001  Delegácia Európskej komisie v SR - člen TEAM-u EUROPE
1999   - 2003 Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline - riaditeľ
1999   - 1999 Úrad vlády SR, Bratislava - Národný koordinátor CREDO, riaditeľ PIU Phare CBC pre hranicu SR s A, Cz, Pl, Hu
1995  Občianske združenie EKOENERGIA, Rajec - prezident
1995   - 2000 Environmental Training Project – Slovensko, Bratislava - Člen predstavenstva
1995   - 1998 Mesto Rajec - zástupca primátora
1990   - 1994 Mesto Rajec - primátorTOPlist