skenitde

Vytlačiť

ENERGY GLOBE AWARD

ENERGY_GLOBE_AWARD

Medzinárodný celosvetový výbor „nobelovej ceny za energetiku“ vedený predsedníčkou Maneke Gándhí udelil BIOMASE, združenie právnických osôb z Kysuckého Lieskovca prestížne ocenenie ENERGY GLOBE 2012 už po druhý krát od jej vzniku, po prvej cene získanej v Bruseli v roku 2007.

Ocenenie bolo udelené BIOMASE za dlhoročný prínos za projekt: „Zmenou myslenia k stabilnému efektívnemu domácemu využívaniu biomasy“. Ocenenie prebrali generálny riaditeľ Ladislav Židek a ekonomická manažérka a zástupkyňa Jana Kavcová. Viac informácií a všetky zapojené projekty nájdete priamo na stránkach ENERGY GLOBE.

Správa bola uverejnená aj v rakúskych novinách Wiener Zeitung k 19.06.2012 a rovnako aj v slovenskom časopise EE, 18, 2012 .

ENERGY_2012 P4250048

Prvé národné ocenenie ENERGY GLOBE združenie BIOMASA získalo za úspešnú realizáciu projektu „Integrovaná logistika pre využívanie energie z biomasy – Redukcia emisií tvoriacich skleníkový efekt cez využívanie biomasy na severozápadnom Slovensku“. ENEGY GLOBE je svetové ocenenie  za trvalo udržateľný rozvoj je najprestížnejším a najuznávanejším ocenením v oblasti životného prostredia, je akousi "Nobelovou cenou za ochranu životného prostredia".

Oceňované sú projekty z celého sveta zameriavajúce sa na starostlivosť  o životné prostredie, efektívne využívanie energetických zdrojov, energetickú efektívnosť  a využívanie alternatívnych zdrojov energie.

Projekty súťažia v kategóriách: Zem, Energia, Voda, Ovzdušie a Mladí. ENERGY GLOBE podporujú také organizácie ako EÚ, UN, OECD, rakúske ministerstvá a ďalšie.
Účasť na ENERGY GLOBE 2006 dosiahla nový rekord - do súťaže sa prihlásilo 732 excelentných projektov z 93 krajín celého sveta. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 11. apríla 2007 v plenárnej sále Európskeho parlamentu v Bruseli.
ENERGY_GLOBE_AWARD-foto1 ENERGY_GLOBE_AWARD-foto2

Ocenenie pre združenie BIOMASA prevzal jeho riaditeľ RNDr. Ladislav Židek a výrobná manažérka Ing. Jana Kavcová.

Fotofaléria:


TOPlist