skenitde

Vytlačiť

Výroba peliet

Pelety sa vyrábajú v Centrálnej spracovateľskej a riadiacej jednotke na výrobu drevných peliet z drevného odpadu (CPU) v Kysuckom Lieskovci (5 km od Kysuckého Nového Mesta smerom na Čadcu).

CPU zabezpečuje:

  • zvoz drevného odpadu vo forme suchých a mokrých pilín v kontajneroch vlastnou súpravou s kontajnerovým naťahovákom;
  • technologické spracovanie drevného odpadu na drevné pelety
    (triedenie, drvenie a sušenie pilín, štiepkovanie a spaľovanie väčších častí drevného odpadu, peletizovanie, chladenie);
  • balenie a skladovanie peliet;
  • rozvoz peliet do kotolní vlastnou cisternou;
  • centrálny manažment, monitoring a riadenie kotolní.
  • predaj našich peliet zabezpečuje BIOPEL, a.s.

budova02

Výroba peliet je centrálne riadená, rovnako sú s CPU diaľkovo spojené i jednotlivé kotolne, čím sa zabezpečí ich centrálny monitoring a kontrola.

Plánovaná produkcia pri plnej prevádzke: 12 000 ton peliet ročne

Spotreba suroviny (pilín): 20 000 t za rok

Plánovaná spotreba peliet pre združenie: 5000 ton ročne

Dodávateľ celej technologickej linky: Drevoindustria Mechanik, s.r.o. Žilina

Peletizér: CPM Europe, Amsterdam

Produkcia: 2 tony/hod.

TOPlist