skenitde

Vytlačiť

4biomass - Podporovanie trvalého využívania obnoviteľných zdrojov energie v Strednej Európe - zavedením biomasy do praxe

Program:

Operačný program Stredná Európa
Realizácia: Apríl 2010 - August 2010
Líder:
FRN e.V. - Agentúra pre obnoviteľné zdroje energie, Gülzow, Nemecko
Partneri: BIOMASA, združenie právnických osôb a ďalších 8 partnerov

central_logoEU-regional4biomass-logo

Projekt prispieva k udržateľnému využívaniu biomasy dvomi spôsobmi:

  1. Výmenou najlepších skúseností zahrňujúc technológiu, demonštratívne projekty a manažérske prístupy, v regiónoch SVE bude prispievať k teritoriálnej súdržnosti. Bude poskytovať rovnakú úroveň a kvalitu poznatkov týkajúcich sa dostupných technológií, možností investovania a prevádzkovania bioenergetických systémov.
  2. Priama podpora regionálnych aktérov zámenou know-how na show-how (workshopy, rozvojové projekty, oblastné cesty). Nástroje spojeného manažmentu obsahujú aj databanku pre poskytovanie informácií ohľadne demonštratívnych projektov v regiónoch SVE. Pomôže to aktérom pružne si nájsť najvyhovujúcejšie riešenie pre nich na investovanie do bioenergetických zariadení a ich prevádzkovanie.

Hlavný cieľ projektu:

Projekt 4biomass pomáha šíriť využívanie bioenergie v Strednej Európe zmenou stratégie od „vedieť ako“ na „ukázať ako“ (know-how to show-how).

Ďalšie ciele:

  • Pre biomasu ako limitovaný zdroj je potrebný politický rámec pre jej dlhodobé využívanie v regióne. Vo svojom kontexte projekt 4Biomasa analyzuje využiteľný potenciál biomasy v SVE a príslušný obchod s ňou. Za hlavnú aktivitu je daný medzinárodný dotazník zameraný na reguláciu – usmernenie aktivít miestnych aktérov. („Čo očakávate od vášho národného Akčného plánu pre biomasu / Akčného plánu obnoviteľnej energie (nBAP/REAP)?“).
  • Nasledovný koordinovaný regulačný rámec – Nadnárodný Akčný Plán zameraný na tvorcov stratégií a úrady, ktoré ich uvádzajú do života – bude vytvorený pre poskytovanie pomoci ako môže byť a mala by byť navrhnutá integrovaná a nadnárodne koordinovaná stratégia.
  • Zavedenie stratégie bude umožnené prípravou Nadnárodného Fóra pre aktérov na výmenu skúseností pre nasledovnú koordináciu a implementáciu národnej stratégie.
  • Avšak budú vypracované kritériá pre získanie mandátu do „Stredoeurópskych Centier Biomasy“. Budú sa týkať nadnárodných otázok udržateľnosti využívania biomasy a dodatočne budú zohrávať významnú úlohu v Nadnárodnej sieti 4biomass.
  • Národné siete priaznivcov budú optimalizované a rozširované so zámerom ich prevádzkovať ako časť hlavnej siete. Nadnárodná sieť 4biomass bude podporovať medzinárodnú spoluprácu, výmenu informácií o najlepších praktikách a skúsenostiach, nových technológiách a iných smeroch efektívneho využívania biomasy. Toto podporí efektívnosť nadnárodného manažmentu biomasy.

TOPlist