skenitde

Vytlačiť

ACCESS - Intenzívny prienik malých biomasových a solárnych technológií

 

Program: Inteligent Energy for Europe 2004 – Altener
Realizácia: Január 2006 – December 2007
Koordinátor: Black Sea Regional Energy Centre - Regionálne energetické centrum Čierne more, Bulharsko
Partneri: BIOMASA, združenie právnických osôb, Slovensko
Centre for Renewable Energy Sources – Centrum pre obnoviteľné zdroje energie, Grécko
Innoterm, Maďarsko
Institute for Studies and Power Engineering - Inštitút pre štúdie a energetiku, Rumunsko
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., ČR


bio-logo1 access_logo

 

Hlavný cieľ projektu:

široký trhový prienik malých technologických systémov využívajúcich biomasovú a solárnu energiu na vykurovanie a  prípravu teplej vody v  obytných domoch s individuálnym kúrením v zapojených krajinách

 

Projekt prispeje k značnému nárastu podielu OZE na primárnej energetickej spotrebe cieľových krajín, pretože:

-  značná väčšina obyvateľstva (80 %) obýva takéto domy,

- v obytných domoch sa využívajú na vykurovanie hlavne fosílne palivá a elektrina,

-  používanie uvedených technológií je výhodnejšie z hľadiska environmentálneho a (vo väčšine prípadov) i ekonomického

 

Popis projektových aktivít:

  • zhodnotenie reálneho potenciálu biomasy na využitie v energetike v jednotlivých regiónoch, systematizácia dát o množstve a vlastnostiach brikiet a peliet vyrábaných v daných krajinách
  • zhodnotenie príležitostí na zvýšenie energeticky využiteľného potenciálu biomasy
  • vytvorenie návrhu a postupu optimálnej schémy kombinovaného využívania solárnej energie a energie z biomasy
  • semináre a tréningy pre výrobcov technológií, predajcov, inštalatérov ako i pre subjekty riadenia od národnej úrovne, cez obce a energetické agentúry
  • prenos skúseností EU týkajúcich sa štandardov pre pelety a brikety z biomasy ako i pre spomínané technológie
  • vypracovanie návrhu vhodného finančného mechanizmu založeného na skúsenostiach z EU
  • vytvorenie web stránky reprezentujúcej virtuálny priestor pre trh s týmito technológiami na uľahčenie komunikácie medzi aktérmi na trhu
  • šírenie informácií prostredníctvom seminárov, web-stránok, brožúr, CD, článkov a wokshopov

 

Bližšie informácie o projekte sú dostupné na www.access-ret.net
Leták o projekte v slovenčine

 

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet                           661 331 EUR

Rozpočet pre BIOMASA                  100 775 EUR

Dotácia                                        50 388 EUR

TOPlist