skenitde

Vytlačiť

AGRIFORENERGY - Propagácia využívania poľnohospodárskej a lesnej biomasy na vykurovanie, výrobu elektriny a dopravu

Program: Inteligent Energy for Europe 2004 – Altener
Realizácia: Január 2006 – Február 2008
Koordinátor: Landeskammer fur Land- und Forstwirtschaft Steiermark  - Štajerská poľnohospodárska a lesnícka komora, Rakúsko
Partneri: BIOMASA, združenie právnických osôb, Slovensko
Gozdarski inštitut Slovenije – Slovinský lesnícky inštitút, Slovinsko
Italian wood energy association – Talianska asociácia energia z dreva, Taliansko
Romanian Biofuels Association – Rumunská asociácia biopalív, Rumunsko


bio-logo1 agri_logo

Ciele projektu:

 
 • Využívať vo vyššej miere značný potenciál biomasy z drobných súkromných lesov a z poľnohospodárstva zvýšením spolupráce medzi poľnohospodármi a vlastníkmi lesov
 • Stimulovať miestnu a medzinárodnú výmenu skúseností a transfer know-how
 • Spojiť poľnohospodársky a lesnícky sektor do energetického trhu ako dodávateľa biomasy (napr. drevnej štiepky) alebo ako dodávateľa energie (biotepla) v oblastiach:
 • Vykurovanie domov bioenergiou
 • Farmár ako dodávateľ drevného paliva, Farmár alebo ich družstvá ako dodávatelia komfortného tepla na báze drevného paliva
 • Farmár ako dodávateľ suroviny pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny na báze biomasy
 • Výroba elektrickej energie na báze pevnej biomasy, bioplynu a kvapalných biopalív
 • Farmár ako dodávateľ suroviny pre produkciu biopalív
 • Výroba biopalív farmárskymi podnikmi (bionafta, rastlinný olej, bioplyn)

Popis projektových aktivít:

Šírenie dobrých skúseností „Best practices“ najmä z Rakúska a Talianska
 
 • popis trhu s bioenergiou vo vybraných krajinách a  zapojenia poľnohospodárskych a lesníckych subjektov v oblasti dodávky tepla, elektriny a palív pre dopravu z biomasy
 • úspešné skúsenosti pri propagovaní využitia bioenergie a skúsenosti  dodávateľov biomasy pre energetické účely
 • distribúcia brožúr „najlepších príkladov“
  Tréningové kurzy, Workshopy, Študijné cesty do Rakúska i na Slovensku
   
  Zavedenie bioenergetických poradcov - koordinátorov

  Rozpočet projektu:

  Celkový rozpočet                              524 072 EUR

  Rozpočet pre BIOMASA                      86 510 EUR

  Dotácia                                           43 255 EUR

  Viac informácií: www.agriforenergy.com

  TOPlist