skenitde

Vytlačiť

BIOMASA - šanca pre Slovensko

Program: Fond Živá energia pri nadácii Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE Energia, a.s.
Realizácia: Jún 2009 – August 2009
Líder:

BIOMASA, združenie právnických osôb

 

 

zse_logo ekopolis_logo

Popis:
Rozširovanie a prezentácia skúseností a vedomostí je jednou z najúčinnejších metód získavania nových záujemcov o využívanie biomasy. BIOMASA, združenie právnických osôb pripravila projekt „BIOMASA – šanca pre Slovensko“, ktorý je zameraný na podporu využívania biomasy, nakoľko je biomasa na Slovensku najdostupnejšia a existuje aj najviac praktických skúseností z jej efektívneho využívania.

Hlavný cieľ:

V záujme Slovenska je zvýšiť využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov energie a tento projekt je zameraný na podporu využívania biomasy, nakoľko je na Slovensku najdostupnejšia a existuje aj najviac praktických skúseností z jej efektívneho využívania. BIOMASA, združenie právnických osôb chce dať opäť jasne najavo, že skúsenosti ktoré získala sú verejne prospešné a preto je jej povinnosťou o nich informovať. Práve za týmto účelom združenie BIOMASA zorganizovalo konferenciu vrátane dňa otvorených dverí, kedy prihlásení účastníci konferencie dostanú možnosť aj prakticky vidieť výrobu peliet a taktiež kotolne v rôznych zariadeniach verejnej správy, ktoré na pelety bezproblémovo fungujú.

Aktivity:

V rámci projektu boli tri hlavné aktivity: OTVORENÉ DVERE (OPEN DOORS), KONFERENCIA a PUBLIKÁCIA. Deň otvorených dverí sa realizoval v 11 kotolniach BIOMASY po celom Slovensku. Konferencia sa organizovala v  Žiline a publikáciu pripravila a vydala BIOMASA. Kotolne sú rozmiestnené v rôznych regiónoch Slovenska. V Kysuckom Lieskovci bola súčasne k dispozícii návšteva výrobne peliet. Taktiež boli prezentované skúsenosti z financovania výroby peliet a výstavby kotolní na biomasu. Publikácia obsahuje prezentácie všetkých členov BIOMASY a ukážky Succes story peletárne, kotolní i ďalších aktivít BIOMASY.

 

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet:                 10 600 EUR

Dotácia                                3 300 EUR

TOPlist