skenitde

Vytlačiť

BIOPROS - Riešenia pre bezpečné využitie odpadových vôd na vysoko efektívnu produkciu biomasy na plantážach rýchlorastúcich drevín”

 

 

Program: FP6 Research Project, 2006 – 2007
Realizácia: September 2005 – December 2008
Koordinátori:

Technologické centrum Brémy (Technologie-Transfer-Zentrum Bremerhaven)

Európska biomasová priemyselná asociácia EUBIA

Partneri: 25 partnerov z oblastí ako sú medzinárodné asociácie pôsobiace v oblasti biomasy, asociácie farmárov, MSP, farmári, výskumné organizácií, univerzity z 12 európskych krajín

 

biopros_logo horizontal_logo

Ciele projektu:

  • zvýšiť poznatky v oblasti ekonomickej, ekologickej a technickej realizovateľnosti plantáží rýchlorastúcich drevín v rôznych krajinách a trhových podmienkach
  • zhodnotiť stav legislatívy a podmienok v oblasti rýchlorastúcich drevín a využitia odpadových vôd na podporu ich rastu
  • zvýšiť informovanosť o potenciáli a možnostiach využitia odpadových vôd pre pestovanie rýchlorastúcich drevín na energetické účely prostredníctvom výmeny skúseností
  • zvýšiť efektívnosť produkcie biomasy z plantáží rýchlorastúcich drevín

 

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet                           2 703 905 EUR

Rozpočet pre BIOMASA                      20 410 EUR

Dotácia                                           12 595 EUR

 

Viac informácií: www.biopros.info

 

TOPlist