skenitde

Vytlačiť

Centrum pre výskum potenciálu biomasy

Program: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky

Líder projektu: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave


Partneri:   

Kópia  BIOMASA - farebné           BIOMASA, združenie právnických osôb

 

SPU logo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

logo.NIBIOpng

Norwegian University of Life Sciences at Ås and NIBIO, Norwegian Institute of Bioeconomy Research

 

logo telteklogoeng Stiftelsen Tel-Tek and Telemark University College

  

Logo Antecbiogas AS Antec Biogas AS


Zapojení: Predkladatelia projektov v rámci Zelené inovácie v priemysle

Rozpočet projektu: 2,5 mil €

Realizácia: 03.08.2015 - 30.04.2016

Projekt bol vyvinutý tak, aby sa zvýšila slovensko-nórska spolupráca v oblasti výskumu biomasy. Rozsah projektu sa skladá z inštalácie dvoch laboratórií na Slovensku a prenosu dvoch bioplynových reaktorov vyvinutých v Nórsku na Slovensko. Súčasťou projektu sú tiež študijné cesty slovenských odborníkov do Nórska a naopak, školenie a poradenstvo nórskych partnerov projektu.

Laboratórium na pevné biomasové palivo musí byť schopné určiť fyzikálne, mechanické a chemické kritériá pre pevné palivá z biomasy v poľnohospodárstve. Toto laboratórium bolo prevádzkované poľnohospodárskym technickým a skúšobným ústavom (Agricultural Technical and Testing Institute -Atti) počas posledných 20 rokov a v súčasnosti nekorešponduje s najnovšími potrebami a požiadavkami štátnej politiky v oblasti výskumu biomasy. Na zlepšnie a rozšírenie prevádzkovania Atti a vytvorenie tak vynikajúceho výskumného centra biomasy, je nutné vybaviť existujúce laboratória s modernými zariadeniami. To umožní rozvoj nových metód a štúdií, vysokej účinnosti úloh v oblasti poľnohospodárskej biomasy používanej na energetické účely, čím sa budú zavádzať nové technológie založené na výsledkoch výskumu. 

Bioplynové laboratórium musí byť podobné tým, ktoré sú inštalované v Norwegian University of Life Sciences (NMBU). Také laboratórium na Slovensku chýba, aj keď bioplynové výskumné zariadenie je v prevádzke v priestoroch jedného z projektových partnerov a to Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Aby bolo možné poskytnúť komplexný výskum potenciálu biomasy, Atti a Slovenská poľnohospodárska univerzita bude pokračovať v úzkej spolupráci. Očakáva sa, že výsledky výskumu biomasy vykonávaného Atti bude ďalej testované v bioplynovom výskumnom zariadení. Očakáva sa tiež, že bioplynový výskumny závod na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite bude doplnený o výskumné zariadenia, aby bolo zabezpečené bezproblémové zdieľanie znalostí a údajov medzi zainteresovanými stranami.

TOPlist