skenitde

Vytlačiť

Mobilné školiace stredisko v prevádzke

BIOMASA, združenie právnických osôb v rámci projektu Výskumné centrum potenciálu biomasy otvorila a uviedla do prevádzky Mobilné školiace stredisko. Projekt bol implementovaný v rámci programu Zelené inovácie v priemysle, Nórskeho finančného mechanizmu. Mobilné školiace stredisko je umiestnené v tvoriacom sa Bioklimatickom Parku Drienová neďaleko Rajca. Školiace stredisko slúži najmä na testovanie vzoriek palív z biomasy, ako aj školiace stredisko pre expertov, školy a iných záujemcov o využívanie potenciálu biomasy.

Školiace stredisko sa nachádza v prírode v areáli, kde sa formuje Bioklimatický Park. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Bioklimatického Parku na rozlohe 27 ha zdevastovanej pôdy ako model trvaloudržateľnej obnovy pôdy, kde bude prichádzať k permanentnej obnove prírodných zdrojov.

IMG 20170612 203845    IMG 20170612 204012  IMG 20170612 203959

IMG 20170612 204022    IMG 20170612 204251

TOPlist