skenitde

Vytlačiť

CHEFUB - Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy

Program: LIFE+ 2008
Realizácia: Január 2010 - December 2012
Líder: BIOMASA, združenie právnických osôb                              

bestProject

 

 

 

BIOMASA chce týmto projektom predstaviť nové možnosti skvalitnenia dodávky a spracovania pilín, ktoré sú vstupným materiálom pri výrobe peliet. BIOMASA prevádzkuje 42 kotolní na území severozápadného Slovenska. Základným krokom zefektívnenia chodu kotolní je použitie kvalitných peliet. Kvalitným palivom sa zvýši účinnosť a životnosť kotolne, ako aj jej celková prevádzka. Cieľom BIOMASY je aj znížiť prevádzkové náklady kvalitným informačným systémom s pripojením na internet a ďalšími zariadeniami, ktoré budú vyhodnocovať chod kotolní.

Ďalším cieľom projektu je vypracovanie a zavedenie kreatívneho programu financovania kotolní do 50 kW hlavne vo verejných objektoch. Tento program bude riešiť možnosti financovania rekonštrukcie kotolní na spaľovanie biomasy ako náhrada za fosílne palivá pre koncových užívateľov.

Uvedené kreatívne ciele predstavujú inovatívne prvky využitia biomasy, ktorých prezentácia sa zabezpečí vybudovaním informačného centra. Náplňou práce informačného centra budú informačno – diseminačné aktivity, ktorých základom bude realizácia putovných výstav, kde priamo v praxi sa bude pre potenciálnych záujemcov, ako aj pre odbornú verejnosť predvádzať aktívne vykurovanie biomasou v prezentačnom mobilnom stánku. Prezentačný mobilný stánok bude umiestnený v prezentačnom vozidle. Funkciou vozidla bude konkrétnejšie presvedčiť záujemcov o vykurovanie peletami, aby mali presnejší obraz v praxi, čo všetko ponúka využitie obnoviteľných zdrojov energie. Vybavenie vozidla bude prezentovať zariadenia, ktoré dokážu znižovať emisie CO2 a ich prezentácia je základom projektu, aby sa laická aj odborná verejnosť presvedčila reálne, že vykurovať je možné aj iným médiom, ako len zemným plynom, alebo iným nie príliš vhodným vykurovacím zariadením pre životné prostredie.

Organizovaný bude celý rad seminárov, školení technikov, 2 výročné konferencie a vydané viaceré propagačné materiály.

 

TOPlist